My Actifit Report Card: July 9 2020

in Actifit3 months ago

Gahapon gamay ra jud ako nabuhat nga step kay naa man ko sa gate permi. Ang tanan mo sulod sa campus ako e scan check ang temperature nila tanan. Osa mo sulod og ako e pa logbook ilang mga ngalan.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


3628
Daily Activity