My Actifit Report Card: June 28 2020

in Actifit3 months ago

Gahapon naka buhat ko daghan nga walking activity kay roving guard man ko. Sigi ko panghapak mangga kay daghan punoan mangga ngari saint Francis. Oban kay nahinog na ang oban wala ako gi dala sa amoa pag uli naku sulod plastic.
This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


4256
Daily Activity