รูปแบบก่อสร้างทางล ...

in D.Buzz6 months ago (edited)

รูปแบบก่อสร้างทางลอด หรือสพานรถข้าม จุดปากทางโค้ง ทางเข้า ทางออก บ้านกระแชง และติดตั้งไฟส่องสว่าง จากสี่แยกการช่างถึงบ้านกระบี่ ต.หนองหญ่าลาด ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างในงบประมาณประจำปี 2564 ครับ (และต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุน


Posted via D.Buzz