https://ipfs.io/ipfs/bafkreigqe3egbc5sk5z2i5bs366vfm6dvpatrzuwgwljqnpe ...

in D.Buzz2 months ago (edited)


สาวน้อยตัวนี้ชื่อเเอลต้า เป็นสุนัขหนึ่งในสี่ตัวของบ้านพี่สาวครับ เมื่อก่อนน่ารักสุดในบ้านแล้วครับ แต่ตอนนี้มีตัวใหม่ที่น่ารักกว่า เพราะว่าเด็กกว่าครับ

Posted via D.Buzz