Cats are beasts

in HiveCats8 months ago (edited)

Cats are beasts, that must be taken into account.
But what happens in the mouse's head when such a hellish throat opens over it?

Kočky jsou šelmy. S tím je nutné počítat.
Co ale probíhá v hlavě myšky, když se nad ní otevře takový pekelný chřtán?

Nikon D5200, 1/500, f 3,5, ISO 160, focal length 50 mm

The picture shows my cat Micka, who was born on August 21, 2018 (a date that the Czechoslovaks remember well) and died on April 23, 2020 as a result of a collision with a car. (However, in the picture is still very much alive, of course :) )

Na obrázku je moje kočka Micka, která se narodila 21. srpna 2018 (datum, které se čechoslovákům dobře pamatuje), a umřela 23. dubna 2020 na následky střetu s autem. (Na obrázku je však ještě velmi živá, samozřejmě :) )