MANGINGISDA (FISHERMAN) | "English - Tagalog Poetry"

in Hive PH2 months ago


unsplash

Lumaki akong mangmang
Imbes na andoon ako sa paaralan
Nakatambay ako sa lansangan
Naghahanap ng libangan

Hindi ko kayang basahin ang letra
Isulat ang pangalan ay nahihirapan pa
Kaya noong ako'y tumanda
Nagkaroon ng sariling pamilya

Tanging alam ko lang ay pangingisda
Kaya hindi umuuwi kung walang kuha
May naghihintay kasing kumakalam na sikmura
Ayaw kong palitan ng luha ang mga ngiti ng bata

Apoy man ng araw akoy sunogin
Dalhin man ako sa malayo ng hangin
Sa malakas na ulan man akoy basain
Dapat tiisin alang-alang sa pagkain

Ganito man ang aking hanapbuhay
Minamaliit man ako sa karamihan
Minsan man ay pinagtatawanan
Hindi ko ito ikinakahiya

Ang importante hindi ito masama
Binobusog ko ang aking pamilya
Mula sa pawis ng pagsisikap
At sa panibagong pangarap.

ENGLISH

I grew up ignorant
Instead of staying school
I was on the street
Searching fun

I don't know how to read
I found it hard writing my name
When I grew older
I made my own family

All I know is fishing
I won't go home without a catch
I know a hungry stomach is waiting
I don't want tears to replace the happy faces

The sun may burn me
Wind may take me anywhere
Heavy rain may soak me
I must endure for the food

This is just my job
People might discriminate me
Sometimes they even laugh
I'm not ashamed of it

As long as it's not bad
I fill their stomachs
From the sweat of my hard work
And for a new ambition in life

mrnightmare