You are viewing a single comment's thread from:

RE: How I made my first withdrawal using @blocktrades

in Hive PHlast year

blessing in disguise si hive talaga... tama nga yung nabasa ko na isang article.... kikita nga daw dito kung alam lang talaga halungkatin ang sulok sulok at gumawa ng mga articles na magpapaboost sa community activites.

Sort:  

Right! Kaya continue posting lang kahit mababa ang reward, maiipon din yun at lalaki sa wallet natin