Youth Football (Soccer) Training [eng/срп] Омладински фудбалски тренинг

in PHOTOGRAPHY [DAC]2 months ago

DSCF4997fstreninghive.JPG
Fujifilm X-T20, ISO200, 1/1100 sec, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6


If you remember, a few days ago I caught an old lens from the last century, and immediately looked for an opportunity to test it. It didn't take long to search – the training of the youth football team was in progress in the settlement…


If you missed the reports on the traditional street soccer tournament in our neighborhood, now is the time to flip through them. This way you will understand the preparations carried out during the year by the youngest generation of future participants in the tournament. I arrived just at the beginning…

Сећате се, пре неколико дана уловио сам један стари објектив из прошлог века,и одмах потражио прилику да га тестирам. Није требало дуго тражити – у насељу је управо у току био тренинг омладинске фудбалске екипе…


Ако сте пропустили извештаје о традиционалном турниру у малом фудбалу у нашем насељу, сад је време да их прелистате. Тако ћете разумети припреме које током године спроводи најмлађа генерација будућих учесника на турниру. Стигао сам таман на почетак…

DSCF4980treninghive.JPG

DSCF4979treninghive.JPGLet me immediately introduce you to the goal scorer of the “Miloje Đak” youth team, Paul Petrović.

Да вам одмах представим голгетера омладинске екипе „Милоје Ђак“, Павла Петровића.

DSCF4996fs2portrethive.JPG

DSCF5009Pavlehive.JPGNotice this unstoppable penetration from the right wing…

Обратите пажњу на овај незадрживи продор са десног крила…

DSCF4987fsprodorhive.JPG

DSCF4988fs_crprodorhive.jpgGreat chance, the goal is completely empty…

Велика шанса, гол је потпуно празан…

DSCF5017rotfssansahive.JPG…and it’s another score, score, score!

…и то је још један гол, гол, гол!

DSCF5011fsgolhive.JPGThe most important thing after scoring is – defense. You should come back as quick as possible and then carefully practice other elements of football, such as preventing your opponent from passing you with the ball…

Најважнија ствар после гола јесте – одбрана. Треба се што пре вратити и затим пажљиво вежбати друге елементе фудбала, као што је спречавање противника да вас прође с лоптом…

DSCF4999rotodbranahive.JPG

DSCF5003odbranahive.JPGWell, that doesn’t always work well, but this is training…

Добро, не успева то баш увек, ипак је ово тренинг…

DSCF5004prelazhive.JPGThen, other basic elements such as mandatory penalty shootout…

Затим, остали основни елементи као што су обавезно вежбање пенала…

DSCF5010penalhive.JPG…and the skill of negotiating with the opposing goalkeeper about surrender before his net is filled to the top.

…и вештина преговарања с противничким голманом о предаји пре него што му се напуни мрежа.

DSCF5007rotpregovorihive.JPGAll the photos taken with the Fujifilm X-T20 camera, and Exacta 70-210mm f/4.5-5.6 lens. I must admit that I am very pleasantly surprised by the results. Of course, it is not possible to get perfect sharpness on a lens that is almost 40 years old, but as you can see for yourself, the contrast and color reproduction (nothing was subsequently adjusted) are quite satisfactory. Manual focusing is always a problem despite the focus assist tools. With this kind of lens I recommend that the shutter speed be a minimum of 1/350 sec at the maximum focal length, and in that case be sure to use an electronic shutter to avoid shaking from the mechanical shutter. Here’s what another photo without intervention looks like, directly from the camera as a jpg , and a 100% crop…

Све фотографије у овом тексту снимљене су фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 и објективом Exacta 70-210mm f/4.5-5.6. Морам признати да сам резултатима врло пријатно изненађен. Наравно да није могуће добити савршену оштрину на објективу старом готово 40 година, али као што и сами можете видети, контраст и репродукција боја (ништа није накнадно дотеривано) сасвим су задовољавајући. Ручно фокусирање увек је проблем упркос помоћним механизмима. Саветујем да брзина затварача буде минимално 1/350 sec при максималној жижној даљини, и у том случају обавезно користите електронски затварач како бисте избегли потрес од механичког окидача. Ево како изгледа још једна фотографија без интервенција, директно из апарата као jpg, и исечак од 100%…

DSCF4998treninghive.JPG
Fujifilm X-T20, ISO200, 1/850 sec, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6

DSCF4998_cr100posto.jpg
A 100% crop: Fujifilm X-T20, ISO200, 1/850 sec, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6I hope you enjoyed the training of our youthful team!Надам се да вам се допао тренинг наше младе екипе!
* * *

Related Posts / Повезани текстови

WednesdayWalk – Lens Search [eng/срп] Шетња средом – Потрага за објективом

WednesdayWalk – A Hot September Day [eng/срп] Шетња средом – Врео септембарски дан

WednesdayWalk – Visit to Spiderman [eng/срп] Шетња средом – Посета Спајдермену

WednesdayWalk – Ghost Town [eng/срп] Шетња средом – Град духова

WednesdayWalk – Cave Dubočka [eng/срп] Шетња средом – Дубочка пећина

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

WednesdayWalk – Cave Ceremošnja (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Пећина Церемошња (први део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #01 – Rajko’s Cave (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #01 – Рајкова пећина (други део)

WednesdayWalk – Rajko’s Cave (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Рајкова пећина (први део)

WednesdayWalk – Flea Market Portraits II [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце II

WednesdayWalk – A Day to Forget [eng/срп] Шетња средом – Дан за заборав

WednesdayWalk – Screwed World [eng/срп] Шетња средом – Уврнути свет

WednesdayWalk – At the French Cap [eng/срп] Шетња средом – код Француске капе

WednesdayWalk – Furniture Day [eng/срп] Шетња средом – дан за намештај

WednesdayWalk – Flea Arsenal [eng/срп] Шетња средом – бувљи арсенал

WednesdayWalk – Jungle Market [eng/срп] Шетња средом – пијачна џунгла

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

WednesdayWalk – Barbecue Landscapes [eng/срп] Шетња средом – роштиљски пејзажи

WednesdayWalk – Meeting Friends [eng/срп] Шетња средом – сусрети с пријатељима

WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

photography people sports photofeed neoxian creativecoin ocd palnet srpski teamserbia

Sort:  

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 24 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
8

Congratulations @lighteye! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - Let's grow together!