You are viewing a single comment's thread from:

RE: The Wizard And I- Wicked Audition Video

in Threespeak5 months ago

Galing galing talaga!!More videos please! Feeling ko napakaswerte ko kapag may nakikilala akong mahuhusay kumanta o sumayaw. Sureball kasi na may go to videos ako agad kapag gusto ko ng magandang kanta. :)

Sort:  

Naks!! Salamat!! glad to be a part of your go-to's :)