Because I want to dance !!!/ Bo ja tańczyć chce !!!

in Threespeaklast month (edited)

▶️ Watch on 3Speak


Dancing girl, dancing like Ballerina.
A lot of laughter and joy of dance, passion and modesty.
See its higher yourself, you will not see her.

Polski
Roztańczona dziewczyna, tańczy niczym balerina.
Dużo śmiechu i radości z tańca, pasji i skromności.
Zobacz sam jej wygibasy, u niej stania w miejscu nie zobaczysz.


▶️ 3Speak