Red Stone Castle is the highlight of the foothills of the Little Carpathians ~•❤️•~ Red Stone Castle is the highlight of the foothills of the Little Carpathians.

in OCD3 months ago

Not far from the village of Chasta in the mountains of the Little Carpathians is a rather nice, interesting and rich in history castle "Red Stone". This is the only castle that, despite the years, wars and weather conditions, has preserved its walls. Most of all I like to walk around the castle in the summer. Here almost every day there are various actions. In summer you can visit the Falcon Yard in the castle and walk through the extremely beautiful meadows around the castle. Also, if desired, you can visit the dungeons or book an interesting tour.

Недалечко від села Часта у горах Малі Карпати розташувався доволі милий, цікавий та багатий на історію замок "Червоний камінь". Це єдиний замок, який не дивлячись на роки, війни та погодні умови, зберіг свої стіни. Більш за все мені подобажться гуляти замком влітку. Тут майже кожного дня проходять різноманітні дійства. Влітку в замку можна відвідати Сокільний двір та прогулятися надзвичайно гарними лугами навколо замку. Також, за бажанням можна відвідати підземелля або замовити цікаву екскурсію.

IMG_20200801_170228.jpg

IMG_20190721_141546478.jpg

IMG_20190721_140201558.jpg

A little history ~•❤️•~ Трохи історії
The castle was built at the request of Queen Constance of Hungary in the early 13th century. It was her own land. Red stones were kept in the dungeons of the castle. Hence the name of the castle. For many years the castle passed from one owner to another. Only two families became more significant owners. One of them is the German Fugger family, and the other is the Austro-Hungarian Palfi family.

Замок був побудований на прохання королеви Констанції Угорської ще на початку 13 століття. Це була її власна земля. В підземеллях замку зберігали червоне каміння. Звідси і назва замку. Впродовж багатьох років замок переходив від одного власника до іншого. Більш значимими власниками стали лише дві сім'ї. Одна з них німецька сім'я Фуггерів, а друга австро-угорська сім'я Палфі.

IMG_20190721_140912264.jpg

IMG_20190721_140853270.jpg

IMG_20190721_140131670.jpg

IMG_20190721_135922388.jpg

The Fuggers once built 4 bastions around the castle, and the dungeons were used to store food. But then the Ottoman Empire captured Hungary and the Fuggurs decided to sell the castle.

Сім'я Фуггерів в свій час побудувала навколо замку 4 бастіони, а підземелля використовували для зберігання продуктів. Та потім Османська імперія захопила Угорщину і Фуггури вирішили продати замок.

IMG_20190721_135718202.jpg

IMG_20190721_134245606.jpg

IMG_20190721_133809045.jpg

Here the story goes to the Palfi family. It was Nicholas Palfi II who became the buyer of the charming architectural structure. And yet, Nicholas Palfi won the heart of the beautiful Mary Magdalene Fuggur. During his lifetime, Fugger built rooms in the castle. There were no more changes until 1945. After 1945, the castle was nationalized and given to people for walks and excursions.

Тут в історію входить сім'я Палфі. Саме Микулаш Палфі Другий став покупцем чарівної архітектурної споруди. А ще, Микулаш Палфі покорив серце прекрасної Марії Магдаліни Фуггур. За час свого життя Фуггер сворив у замку кімнати для проживання. Більш ніяких змін до 1945 року не було. Після 1945 року замок був націоналізований та переданий для прогулянок та ексурсій людям.

IMG_20190721_135302881.jpg

IMG_20190721_134432859.jpg

IMG_20190721_134425221.jpg

IMG_20190721_133804151.jpg

Modernity ~•❤️•~ Сучасність.
The castle is open for night walks. The castle often hosts various themed holidays. Parking is always free. Knights' tournaments are held here, young wine is celebrated, goulash is cooked. For children there is an opportunity to ride a pony. There are 24 rooms in the castle for visiting, and there is a wine shop on the territory of the castle, where you can taste delicious wine and buy it. You can see how they lived in the castle in the Middle Ages.

Замок відкритий і для нічних прогулянок. Часто в замку проходять різноманітні тематичні свята. Парковка завжди безкоштовна. Тут проводяться рицарські турніри, відзначають свято молодого вина, варять гуляш. Для дітей є можливість покататися на поні. В замку до відвідування відкрито 24 кімнати, а на території замку є винотека, де можна продегустувати смачне вино та придбати його. Можна побачити, як жили в замку в середньовіччя.

IMG_20190721_135022134.jpg

IMG_20190721_135718202.jpg

Also, no one will be indifferent to the exhibits. I photographed some of them and I want to show you. These are ceramic figurines and whole plots. They are even smaller in size than a box of matches.

Також, ніхто не залишиться байдужим до експозицій. Деякі з них я сфотографувала і хочу показати вам. Це керамічні фігурки та цілі сюжети. За розміром вони ще менші, ніж коробка сірників.

IMG_20190721_134823456.jpg

IMG_20190721_134908954.jpg

IMG_20190721_134902216.jpg

I'm waiting for new acquaintances ~•❤️•~ Чекаю на нові знайомства.
I will be very glad to meet each of you. Write about yourself, about your hobbies, about your life. I will be happy to read each of your stories. Thank you for reading my posts. It is important for every author to be heard. Let's be friends.

Я буду дуже рада знайомству з кожним з вас. Пишіть про себе, про ваші захоплення, про ваше життя. Я з задоволенням прочитаю кожну вашу розповідь. Я дякую вам за те, що читаєте мої пости. Кожному автору важливо, щоб його почули. Давайте товаришувати.
d6c7502ef41f50a2c31c669ca4d1495a.gif

Sort:  

Мій 💯 апвойти за шикарну роботу.

Ти дуже добрий 😁