WednesdayWalk – Winter is Coming! [eng/срп] Шетња средом – Долази зима!

in OCD2 months ago

DSCF5073fs_crLorirot_cr.jpg


Warm days are behind us. The crickets finished their performance and started selling instruments at the flea market, packing for the trip to the South…
Топли дани су иза нас. Цврчци су завршили свирку и почели да распродају инструменте и аудио-опрему на буљаку, пакујући се за пут ка југу…
DSCF8302_crgitaresteemit.jpg

DSCF8330_crfscasiosteemit.jpg

DSCF4804gitarahive.JPG

DSCF8671rotfs_crmixsteemit.jpg

DSCF4864fsrot_crgutahive.jpg


…and preparations for winter have begun. True, there still are some people who enjoy fresher weather…

…и почеле су припреме за зиму. Истина, има још људи који уживају у свежијем времену…

DSCF5182fs_crshortshive.jpg…but most of them realize that… Winter is coming! And whoever can get a fur, does it, like Lori…

…али већина схвата да… Долази зима! И когод може, набавио је крзно, као Лори…

DSCF5073fs_crLorihive.jpg

DSCF5072fs_crLorihive.jpgShe’s a good girl. People are still barbecue-testing functionality of wooden heating…

Добра је то девојчица. Људи још увек на роштиљу испробавају да ли је огрев исправан…

DSCF5180_crrostiljhive.jpg


…and only the most serious among us are looking to provide serious heating. For example, with bitcoin mining machines. Well, you need a lot of electricity for those machines. And for a lot of electricity you can’t rely on a disaster gracefully called ‘the state’. You have to provide for yourself there, and the flea market offers a solution! Here’s the generator!

…и само најозбиљнији гледају да обезбеде озбиљан огрев. На пример, машине за рударење биткоина. Е, али за те машине вам треба много струје. А за много струје не можете се ослонити на распад из милоште назван ‘држава’. Ту се морате сами обезбедити, а бувљак нуди решење! Ево генератора!

DSCF5183rotfsgenehive.JPG

DSCF5185rotfs_crgenerkomandehive.jpg


Just look at how the control panel looks like new. This generator has been lying unused in the garage for 20 years. Just imagine, 14 kilowatts, functional engine, built-in Blaupunkt radio…

Погледајте само како командна табла изгледа као нова. Овај генератор 20 година је неупотребљаван стајао у гаражи. Замислите само, 14 киловата, исправан мотор, уграђен Блаупункт радио…

DSCF5185rotfs_cr_blaupunkthive.jpg


…and phenomenal speaker Pioneer Dual Cone 80W TS-G1630 Speakers, 4 Ohm Impedance… A beauty that was dreamed of in Tito’s time.

…и феноменалан звучник Pioneer Dual Cone 80W TS-G1630 Speakers, 4 Ohm Impedance… Лепота о којој се маштало у Титово време.

DSCF5185rotfs_cr_Pioneerfs.jpgHere it is from the back.

Ево га и са задње стране.

DSCF5189_crfskomandepozhive.jpgAnd a few more details, so you can see that you are not buying a cat in a bag. This beauty can be yours for only 1000 euros. Just contact Deki on +381 61/22-59-655…

И још мало детаља, тако видите да не купујете мачку у џаку. Овај лепотан може бити ваш за свега 1000 евра. Само се јавите Декију на +381 61/22-59-655…

DSCF5187rotfsmotorhive.JPG

DSCF5190rotagrehive.JPGIf you are missing a few euros for a generator, you can warm yourself with a hot chicken soup here. An unsurpassed recipe from Indochina… Or was it Malaysia? Delicious anyway.

Ако вам недостаје неки евро за генератор, можете се овде за почетак угрејати топлом пилећом супицом. Непревазиђен рецепт из Индокине… Или беше Малезије? Укусно у сваком случају.

DSCF5178rot_crsupicahive.jpgEnjoy and see you next week!The photos in this #wednesdaywalk taken with the Fujifilm X-T20 and Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS lens.

Пријатно и видимо се наредне недеље!Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 и објективом Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

WednesdayWalk – Alen Invasion! [eng/срп] Шетња средом – Инвазија Алена!

WednesdayWalk – Framing [eng/срп] Шетња средом – Урамљивање

WednesdayWalk – Lens Search [eng/срп] Шетња средом – Потрага за објективом

WednesdayWalk – A Hot September Day [eng/срп] Шетња средом – Врео септембарски дан

WednesdayWalk – Visit to Spiderman [eng/срп] Шетња средом – Посета Спајдермену

WednesdayWalk – Ghost Town [eng/срп] Шетња средом – Град духова

WednesdayWalk – Cave Dubočka [eng/срп] Шетња средом – Дубочка пећина

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

WednesdayWalk – Cave Ceremošnja (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Пећина Церемошња (први део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #01 – Rajko’s Cave (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #01 – Рајкова пећина (други део)

WednesdayWalk – Rajko’s Cave (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Рајкова пећина (први део)

WednesdayWalk – Flea Market Portraits II [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце II

WednesdayWalk – A Day to Forget [eng/срп] Шетња средом – Дан за заборав

WednesdayWalk – Screwed World [eng/срп] Шетња средом – Уврнути свет

WednesdayWalk – At the French Cap [eng/срп] Шетња средом – код Француске капе

WednesdayWalk – Furniture Day [eng/срп] Шетња средом – дан за намештај

WednesdayWalk – Flea Arsenal [eng/срп] Шетња средом – бувљи арсенал

WednesdayWalk – Jungle Market [eng/срп] Шетња средом – пијачна џунгла

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

WednesdayWalk – Barbecue Landscapes [eng/срп] Шетња средом – роштиљски пејзажи

WednesdayWalk – Meeting Friends [eng/срп] Шетња средом – сусрети с пријатељима

WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

such a wide variety there, and its cooling down here as well Winter will soon be upon us

Thanks for joining Wednesday Walk :)

Thank you very much, @tattoodjay

👍🙂👍