WednesdayWalk – Framing [eng/срп] Шетња средом – Урамљивање

in OCD2 months ago

DSCF5085Guesto1hive.JPG


Don’t worry, this title doesn’t have anything with Roger Rabbit. It’s a photography clickbait only…


One of the things that photographers can’t resist are frames. Framing is a discipline unto itself. It gives your photos a third dimension effortlessly, and simply draws the viewer’s gaze to the subject inside the frame. Whenever you find any frame, do not hesitate, use it. The frame can be natural, like this for example…

Ништа не брините, наслов на енглеском нема никакве везе са Зеком Роџером. Има везе с мамцем за фотографе…


Једна од ствари којима фотографи не могу да одоле, јесу рамови. Урамљивање је дисциплина за себе. Она вашим фотографијама даје трећу димензију без по муке, и просто повлачи поглед посматрача ка субјекту унутар рама. Кадгод нађете било какав рам, не оклевајте, искористите га. Рам може бити природни, на пример овакав…

DSCF5053_crfsrotrom od liscahive.jpg
Fujifilm X-T20, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6 @210mm, ISO200, 1/350 sec, f5.6, -1 EV


See how in this photo the Danube looks like it is really blue! But let’s not digress. The frame can also be handmade:

Погледајте како на овој фотографији Дунав делује као да је заиста плав! Али да не скрећемо. Рам може бити и ручне израде:

DSCF5059fs_crramhive.jpg

DSCF5063 CO_crramhive.jpg

DSCF5061 CO_crramhive.jpgThe owner of the frame, Mr. Kemza, has a very expressive character. I hope we will have a chance to make another portrait with him.

Власник рама, господин Кемза, има веома изражајан лик. Надам се да ћемо имати прилике да направимо још неки портрет с њим.

DSCF5087Kemzahive.JPGYou can use anything as a frame. For example, a hole in the wall, a car tire or a window… Speaking of windows, let me introduce you to today’s star:

Можете искористити као рам било шта. На пример, рупу у зиду, аутомобилску гуму или прозор… Кад смо код прозора, да вам представим звезду данашњег дана:

DSCF5084Guesto2hive.JPG


This young guy is obviously aware of the great future that lies ahead. He gave me his artistic name – Guesto Pribaldi! Of course, he wished a photos of this meeting with relatives and friends. I’m not quite sure if this is his brother…

Момак је очигледно свестан велике будућности која пред њим стоји. Дао ми је своје уметничко име – Гуесто Прибалди! Наравно, пожелео је да овај сусрет са родбином и пријатељима. Нисам сасвим сигуран је ли му ово брат…

DSCF5079fsbrathive.JPG


…but this photo definitely has a brotherhood looks!

…али ова фотографија свакако делује братски!

DSCF5081rot_crDaltonihive.jpg


And here he is in the photo with, I would guess, friends from the art gallery.

А овде је на фотографији са, рекао бих, пријатељима из уметничке галерије.

DSCF5075Guesto u galerijihive.JPGAnd now a bit of brag: Guesto, satisfied with this photo shoot, handed me the first fee (aside of Hive rewards) since I was doing reports from the flea market – he gave me this elegant bottle opener with Homer in the frame!

И да се сад мало похвалим: Гуесто ми је, задовољан снимањем, уручио први хонорар (поред награде са Хајва) откад радим извештаје са бувљака – поклонио ми је овај елегантни отварач за флаше са Хомером у раму!

DSCF5091fsHomerhive.JPGBig THANKS to young Guesto, and Cheers to you all!Велико хвала младом Гуесту и живели!

See you next week!The photos in this #wednesdaywalk taken with the Fujifilm X-T20, Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS, and Exacta 70-210mm f/4.5-5.6 lenses.

Видимо се идуће недеље!Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 и објективима Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

WednesdayWalk – Lens Search [eng/срп] Шетња средом – Потрага за објективом

WednesdayWalk – A Hot September Day [eng/срп] Шетња средом – Врео септембарски дан

WednesdayWalk – Visit to Spiderman [eng/срп] Шетња средом – Посета Спајдермену

WednesdayWalk – Ghost Town [eng/срп] Шетња средом – Град духова

WednesdayWalk – Cave Dubočka [eng/срп] Шетња средом – Дубочка пећина

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

WednesdayWalk – Cave Ceremošnja (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Пећина Церемошња (први део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #01 – Rajko’s Cave (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #01 – Рајкова пећина (други део)

WednesdayWalk – Rajko’s Cave (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Рајкова пећина (први део)

WednesdayWalk – Flea Market Portraits II [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце II

WednesdayWalk – A Day to Forget [eng/срп] Шетња средом – Дан за заборав

WednesdayWalk – Screwed World [eng/срп] Шетња средом – Уврнути свет

WednesdayWalk – At the French Cap [eng/срп] Шетња средом – код Француске капе

WednesdayWalk – Furniture Day [eng/срп] Шетња средом – дан за намештај

WednesdayWalk – Flea Arsenal [eng/срп] Шетња средом – бувљи арсенал

WednesdayWalk – Jungle Market [eng/срп] Шетња средом – пијачна џунгла

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

WednesdayWalk – Barbecue Landscapes [eng/срп] Шетња средом – роштиљски пејзажи

WednesdayWalk – Meeting Friends [eng/срп] Шетња средом – сусрети с пријатељима

WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Great photos man! Love the way you shoot people, really brings out their emotion and character.

Thank you very much, @montycashmusic, very glad you like it.

a great walk post and lesson on framing ;)

Thank you very much, @tattoodjay.

👍🙂👍

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 25 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
10

Congratulations @lighteye! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the month

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - Introducing the Power Up Helper!

Wow... Thanks for the photography tips!!! Totally love your second photo... The natural leaves frame makes everything so stunning beautiful!!!
!BEER


Hey @lighteye, here is a little bit of BEER from @elizacheng for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.