You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kabaret plandemi ciąg dalszy.

in Folwark7 months ago (edited)

Juz prawie pewnym jest że ten kabaret z wyborami przedłuży się o conajmniej 10 dni. Są tacy którzy mówią że to tylko przykrywka dla tzw. szczepień, tak czy inaczej amerykanie nigdy nie zaakcepują fałszerstw wyborczych

Sort:  

Tak mówią że to ustawione i podobno będzie do 20 rozgrywane. Osobiście myślę że to teatr dobrego i złego biorąc pod uwagę że przed tą ściemą plandemią były spotkania na szczeblu wszystkich wzajemnie się oskarżających. Musi coś gdzieś pęknąć żeby teatr się skończył.