You are viewing a single comment's thread from:

RE: Cenzura odpowiedzią na atak.

in Folwark5 months ago

Szkoda, że ludzie widzą cenzurę i brak wolności słowa, a i tak nadal korzystają i będą korzystać z portali jak Facbook, Instagram czy Twitter.

Sort:  

Warto się przyglądać obecnego roku. Rok ten jest dla wielu grup i solidnych mocnych kanałów budowaniem własnych stron. Przejście na Discord i Telegram co jest dla nich nowością jak kryptografia utrudnienia techniczne niewiedza to ich zmora pomimo solidnych kanałów. Nie mają pojęcia o wielu możliwościach, żeby wykorzystać, to na swój użytek tylko dalej żyją starą metodą żebrania.

Widząc co się obecnie dzieje manipulacja przez naciąganie, klonowane kanały, kradzieże, grupy, które banują, na szkodę solidnych kanałów postanowiłem zostać i odpowiednim czasie dokopać przy okazji uświadamiając o możliwościach.

Ostatnia kradzież klon pod wyłudzenie zdarzył się - Klaudia Pingot i co chwilę chwdp.tv klon, atak
Możesz nie wierzyć, ale w tym roku rozpocznie się duże odejście społeczności nie tylko w PL. W Europie również budują swoje społeczności, TV i wszelkiej maści nowe media. Wspominane social to totalny obecnie ściek i dopiero zbliżająca się cenzura. Teraz przyszłość to własne strony mocno rozbudowane pod społeczność i to już się dzieje. Czasy że budowanie face czy wyszukiwarki coś wielkiego minęły...