Curation on Dtube | Kuracja na Dtube

in LeoFinance3 months ago

Screenshot_20201018112714_Samsung Internet.jpg

DTC Tokeny i kuratorka

Minęło już kilka dni od mainnetu dtube i pojawiło się dużo nowych video na platformie. I tylko nowych video jak narazie bez znacznego przyrostu nowych kreatorów. Hmm. No ok przecież to dopiero początek lotu.
Kilka słów o kuracji i tokenach dtc. Wszyscy od początku nie wiedzieli jak będziemy zdobywać tokeny DTC. Jak się okazało zdobywamy je tylko za kuracje czyli za głos jaki oddasz na jakieś video. Nie patrz na nagrode DTC pod filmem bo to Cię zmyli. Też tak myślałem że będzie pięknie😀

Czas głosowania

Widze każdy na swój sposób działa. Nie każdy wie że model Dtube to zupełnie coś innego niż yt. My sami jesteśmy kuratorami ktorzy wynagradzają autorów a w zasadzie tylko zarabiają sami na kuracji bo przecież autor nie dostanie tych tokenów DTC pod swoim filmem. Hmm.. Gdzie tu sens a gdzie logika? Może czegoś nie rozumiem?
Zobrazujmy więc to

20201018_114441.jpg

Mniejszy VP daje wiecej DTC z kuracji??
I znowu do gry wchodzi czas. Pod ostatnim moim video przetestowalem to. Spojrzcie

Screenshot_20201018111553_Opera.jpg

Tylko 11k VP a juz kuracja wyszla 4.47 DTC! To wiecej niż zarobi sam dtube z glosowania na moje video. Maksymalna kuracje mozemy osiagnac wylacznie "Kto pierwszy ten najlepszy". W tym video to ja byłem pierwszy oddajac swoje VP jako promocja video. Chyba znamy ten stary model gry jaki byl na leocommunity.

Więc jak zarabiac DTC??

Najszybszy glos zarobi najwievej pod warunkiem ze za nim beda inne glosy od kuratorow. Musimy pamietac ze dtube to nie tylko daj glos i zabierz dtc ale to takze male community ktore caly czas sie rozwija i glos w pozniejszym czasie znaczy cos wiecej niz tylko wypchanie swojej kieszeni na starcie. To rowniez wspieranie innych kreatorow poprzez danie swojego laika i komentarz. To bardzo motywuje druga osobe.

Czy bedzie inny model zarabiania na dtube? Nigdy nie wiadomo. Cena DTC jest na dobrym poziomie jak na start a dodatkowa nowinka jest informacja ze co tydzien bedziemy wynagradzani za swoj glos.!

Screenshot_20201018112443_Discord.jpg


DTC Tokens and curation

It's been a few days since the dtube mainnet and a lot of new videos have appeared on the platform. And only new videos so far without a significant increase in new creators. Hmm. Ok, this is just the beginning of the flight.
A few words about the treatment and dtc tokens. Everyone didn't know from the beginning how we would get DTC tokens. As it turned out, we only get them for treatments, i.e. for the vote you cast on a video. Don't look at the DTC award under the video as it will confuse you. I also thought it would be beautiful😀

Voting time

I see everyone working in their own way. Not everyone knows that the Dtube model is completely different from the yt. We ourselves are curators who reward the authors and basically only earn money for the treatment, because the author will not get these DTC tokens under his film. Hmm .. Where's the sense and where's the logic? Maybe I don't understand something?
So let's picture it

20201018_114441.jpg

Smaller VP gives more DTC from treatment ??
Time comes into play again. I tested it under my last video. Have a look

Screenshot_20201018111553_Opera.jpg

Only 11k VP and the treatment is 4.47 DTC! This is more than the dtube will earn from voting on my video. Maximum cure can only be achieved with "First come first" only. In this video, I was the first to give my VP as a video promotion. I think we know the old model of the game that was at leocommunity.

So how do you earn DTC ??

The fastest vote will earn the most, provided that it is followed by other votes from the curators. We have to remember that the dtube is not only about giving a voice and taking the dtc, but it is also a small community that is constantly developing and the voice at a later time means something more than just stuffing your pocket at the start. It is also supporting other wizards by giving your layman and commenting. This is very motivating for the other person.
Screenshot_20201018112443_Discord.jpg
Will there be a different model of earning on dtube? You never know. The DTC price is at a good level for the start and an additional novelty is the information that we will be rewarded for our vote every week!

Posted Using LeoFinance Beta

Sort:  

Kiedyś stworzyłem sobie konto DTube, ale w sumie nadal nie mam tam nic i przez to nawet głosować na treści nie mogę. Zastanawiam się czy warto wymienić kilka hive na DTC

Ciezko mi powiedzieć. Testuje kuracje. My jeszcze airdropy co miesiac dostaniemy przez pol roku. Ja 250 co miesiac dtc. Inni wiele wiecej. Kupilem 70 dtc tez.