Tree mushrooms - Panellus - Łycznik zębatobrzegi

in Fungi Lovers3 months ago

lu08.jpg

lu00.jpg

lu05.jpg

ENPL
The mushroom cap can reach a diameter of up to 3 cm. Shell-shaped, brown, amber in color. In young fruiting bodies, the surface is smooth, with time it becomes scaly, dry and dull. Edges rolled up, sharp.Kapelusz grzyba może osiągnąć średnicę do 3 cm. Muszelkowaty kształt, w kolorze brązowym, bursztynowym. U młodych owocników powierzchnia jest gładka, z czasem staje się łuseczkowata, sucha, matowa. Brzegi podwinięte, ostre.

lu03.jpg

lu04.jpg

ENPL
The gills are quite narrow, dense Cinnamon, amber color, exude a sticky substance.Blaszki są dość wąskie, gęste Kolor cynamonowy, bursztynowy, wydzielają lepką substancję.

lu11.jpg

lu06.jpg

ENPL
The leg is very short, flexible and conical. The color of the hat.Nóżka jest bardzo krótka, elastyczna, stożkowata. W kolorze kapelusza.

lu09.jpg

lu10.jpg

lu12.jpg

ENPL
The flesh is also the color of the whole mushroom. Bitter, stinging taste, slightly sour smell in color does not differ from the color of the entire fruiting body.Miąższ również w kolorze całego grzyba. Gorzki, piekący smak, lekko kwaskowaty zapach w barwie nie odbiega od koloru całego owocnika. Wartość: grzyb niejadalny.

lu13.jpg

lu14.jpg

ornament_grzyby.png