Little known mushrooms - Purchatnica piaskowa (Pisolithus arhizus)

in Fungi Lovers2 months ago

g01.jpg

ENPL
The mushroom does not have an educated hat. It is almost completely buried in the ground. When it is ripe, it protrudes slightly above the surface.Grzyb nie posiada wykształconego kapelusza. Prawie w całości jest zakopany w podłożu. Gdy dojrzeje wystaje delikatnie ponad powierzchnię.

g02.jpg

ENPL
The young fruiting body is very fleshy. It has a variety of variable shapes. It can be club-shaped or bulbous, spherical. It can be even several cm in diameter.Młody owocnik jest bardzo mięsisty. Ma różne zmienne kształty. Może być maczugowaty lub bulwiasty, kulisty. Może mieć nawet kilkanaście cm średnicy.

g04.jpg

ENPL
The peridium or shell surrounding the fruiting body is single-layered, quite thin and smooth, sometimes with a hump at the top. The yellowish color later darkens to a brown color. The young fruiting body is marbled, the chambers form a characteristic patternPerydium czyli osłonka otaczająca owocnik jest jednowarstwowa, dość cienka i gładka, czasem ma garbek na szczycie. Kolor żółtawy później ciemnieje i ma kolor brązowy. Młody owocnik jest marmurkowaty, komory tworzą charakterystyczny wzorek

g03.jpg

ENPL
Occurrence: The fungus occurs singly, rarely in larger clusters. Prefers silica-rich sandy soils. He likes bright forests, forest paths and sometimes moors. It belongs to the very rare mushrooms.Występowanie: Grzyb występuje pojedynczo rzadko w większych skupiskach. Preferuje gleby piaszczyste bogatych w krzemionki. Lubi jasne lasy, leśne dróżki czasami wrzosowiska. Należy do grzybów bardzo rzadko spotykanych.

ornament_grzyby.png

Sort:  

wow ... this mushroom looks very unique and strange

I would give it the common name of dried up pomegranate mushroom.

Yay! 🤗
Your post has been boosted with Ecency Points, by @marianomariano.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more