Little known arboreal mushrooms - Encoelia fascicularis (Orzechówka wiązkowa)

in Fungi Lovers3 months ago

or00.jpg

or01.jpg

ENPL
The mushroom does not have a separate hat, it grows in clumps of 4 to 10 in folds. It is tiny, with a maximum diameter of 12 mm. It is dark brown in color, turning black over timeGrzyb nie posiada wyodrębnionego kapelusza, rośnie w kępkach, pofałdowanych po 4 do 10 sztuk. Jest malutki, średnica to maksymalnie 12 mm. Ma kolor ciemnobrązowy, z czasem staje się czarny

or04.jpg

or05.jpg

or06.jpg

ENPL
The flesh is very thin, up to 3 mm, but very hard, grayish in colorMiąższ jest bardzo cienki, do 3 mm ale bardzo twardy barwy szarawej

or07.jpg

or08.jpg

or09.jpg

ENPL
Occurrence: It can be found at any time of the year, but most often in early spring in March or April. It grows mainly on dead deciduous branches of deciduous trees, ash, willow, poplar, and aspen.Występowanie: Można go spotkać o każdej porze roku, ale najczęściej wczesną wiosna w marcu lub kwietniu. Rośnie głównie na martwych butwiejących gałęziach drzew liściastych, jesion, wierzba topola, osika.

or10.jpg

or11.jpg

ENPL
Value: due to its small size, it is not obtained for consumption. Considered inedible but not poisonousWartość: ze względu na małe rozmiary nie jest pozyskiwany do spożycia. Uznawany za niejadalny, ale nie jest trujący

or12.jpg

or13.jpg

ornament_grzyby.png

Sort:  

Yay! 🤗
Your post has been boosted with Ecency Points.
Continue earning Points just by using https://ecency.com, every action is rewarded (being online, posting, commenting, reblog, vote and more).

Support Ecency, check our proposal:
Ecency: https://ecency.com/proposals/141
Hivesigner: Vote for Proposal