Ghost Bolete (Leccinum holopus) Koźlarz Białawy - a rare edible mushroom

in Fungi Lovers2 months ago

k00.jpg

ENPL
The cap of this mushroom species can reach up to 10 cm in diameter. The color, as the name of the mushroom suggests, is usually white, sometimes with a gray or blue tinge. The shape is similar to that of goats, semicircular at the beginning, and as the fungus grows, it flattens out and becomes cushion-shaped.Kapelusz tego gatunku grzyba może osiągnąć nawet do 10 cm średnicy. Barwa jak wskazuje nazwa grzyba jest najczęściej biała, czasami z szarym lub niebieskim odcieniem. Kształt jak u koźlarzy na początku półkolisty, w miarę wzrostu grzyba wypłaszcza się i staje się poduszkowaty.

k04.jpg

k05.jpg

ENPL
It has quite thick pores, while the tubes are white, later turning gray-greenPosiada dość grube pory, rurki natomiast barwy białej, później zmieniają kolor na szaro-zielony

k10.jpg

ENPL
The leg is also white, decorated with light brown villi. It is thick, massive and cylindrical in shape. It's full inside.Nóżka również w kolorze białym ozdobiona jasnobrązowymi kosmkami. Jest gruba, masywna, o cylindrycznym kształcie. W środku jest pełna.

k09.jpg

ENPL
The flesh of the goat goat is also white, sometimes with a greenish tinge - whitish, sometimes with a greenish-whitish tinge. Characteristic mushroom flavor and aroma.Miąższ koźlarza białawego również jest biały, czasami z zielonkawym zabarwieniem – białawy, niekiedy z zielonkawobiaławym zabarwieniem. Charakterystyczny grzybowy smak i zapach.

k07.jpg

k08.jpg

ENPL
Occurrence: The fungus likes wet areas, most often it can be found in mosses and grasses. It is rare. It grows from spring to autumn. Usage: tasty edible mushroom.Występowanie: Grzyb lubi tereny wilgotne, najczęściej można go spotkać we mchach, trawach. Jest rzadki. Rośnie od wiosny do jesieni. Zastosowanie: smaczny grzyb jadalny.

k06.jpg

ornament_grzyby.png