You are viewing a single comment's thread from:

RE: Христос Воскрес!

in Team Ukraine2 months ago

Бо я думала, що у вас як у нас )))

Sort:  

В різних регіонах різні традиції і паски в нас солодкі, бо, як я розумію, у вас не прийнято пекти дуже солодкі паски