You are viewing a single comment's thread from:

RE: Решітчаста абстракція

in Team Ukraine3 months ago

У вас чимало хороших фото. Чи не задумувались над тим, щоб викладати їх на фотостоках?

Sort:  

Задумувався і навіть трохи виклав). Але давно вже не заливаю, бо часу це займає чимало, віддача мізерна