Люди зі слабкостями

in hive-165469 •  last month  (edited)

Скоро відходити до сну, а я не встиг виконати обов'язкову другу публікацію сьогодні. Перебираючи свій архів фото, я побачив свій невиразний знімок позначки місця для паркування людей зі слабкостями. Дивлячись на це зображення я відразу згадав прекрасний фільм “Чоловіки зі слабкостями”, який залишив в моїй пам'яті величезний відбиток. Відразу після фото ви зможете знайти трейлер до фільму. Я терпіти не можу, коли спойлять фільми тому просто скажу, що цей фільм не залишить Вас байдужими, а також я не рекомендую дивитись його перед сном, інакше будуть проблеми зі сном (можливі сновидіння пов'язані з фільмом).

IMG_20190908_185737_Snapseed.jpg

Коли я бачу людей зі слабкостями, що працюють я сповнююсь до них глибочайшої поваги. Дивлячись на паралімпійців та інших представників людей зі слабкостями мені стає соромно за власні хвилини слабкості та понурості. Ось такі ми люди, що не цінують банальні речі доки їх мають, а потім готові віддати все, щоб їх повернути.

10% від виплат даної статті я відправляю на своєрідний “депозитний” рахунок своєму синові @andruto. На мою думку заощадження на блокчейні HIVE буде набагато цікавішим за будь-який депозит, що я знаю.
I send 10% of the payments of this article to a kind of "deposit" account to my son @andruto. In my opinion, saving on the HIVE blockchain will be much more interesting than any deposit that I know of.

    Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
    Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора. 
    All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Ти вже вариш пиво? Щоб почати грати просто натисни на картинку. @cryptobrewmaster - перша криптогра на блокчейні, в яку можна грати без обов'язкових інвестицій!!!

Are you already brewing beer? To start playing just click on the picture. @cryptobrewmaster - the first blockchain cryptogame that can be played WITHOUT mandatory investment !!!

image.png

image.png
Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social MediaVote Our Witness
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - TwitterInterview 4.png❤️🚀VOTE❤️🚀

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @cranium! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!