Quac Contest: The value of the Quac community in my life

in QUAC2 months ago

Привіт усім! Сьогодні спробую теж написати пост про нашу українську спільноту QUAC до оголошеного конкурсу - "The value of the Quac community in your life". Умови ви можете знайти ось тут.

Це трішки не мій формат (тема конкурсу), але інколи корисно відійти від звичного для себе формату 😊.

Hi to all. Today I will also try to write a post about our Ukrainian QUAC community for the announced contest:- "The value of the Quac community in your life". Rules are here. This is a bit not my format (the theme of the contest), but sometimes it is useful to deviate from the usual format 😊.

P7073925.JPG

P4301961.JPG


Я не буду багатослівна, як наприклад мій чоловік @yetaras, бо в дечому наші стилі чи навики перетинаються. Як кажуть, "муж і жена - одна сатана"😆. Але й справді, коли я почула, що можна писати лише українською мовою, то звичайно безмежно зраділа, бо час витрачений на переклад тепер можна було витратити на щось інше. Оскільки вільного часу в жінок, практично немає, то написання постів на рідній мові було мов подарунком долі і поверненням в інтернет-блогінг.


I will not be verbose, like my husband @yetaras, because in some ways our styles or skills intersect. As people say in us, "husband and wife - one Satan"😆. It is implied that over time, the habits and manner of communication between spouses become the same)). But really, when I heard that you can only write in Ukrainian, I was certainly infinitely happy, because the time spent on translation could now be spent on something else. Since women have almost no free time, writing posts in their native language was like a gift of fate and a return to Internet blogging.


20180905_100445.jpg


Люблю читати пости учасників спільноти. Класно, що через підтримку, яка не у всіх спільнотах така приємна, з'являються нові обличчя і цікаві пости. Думаю, було б ще краще, якби періодично була якась тема до роздумів і написання у спільності. Це б надихало на "нове життя" у стрічці спільноти.


I like to read the posts of community members. It's great that because of the support, which is not so pleasant in all communities, new faces and interesting posts appear. I think it would be even better if there was a periodic topic for reflection and writing in the community. It would inspire a "new life" in the community tape.


P9030059.JPG


Тішить, що, завдяки правилам у спільноті, автоматично відсіюється неякісний контент. І якщо ти увійшов у спільноту, то впевненістю знаєш, що тут буде що почитати і подивитись.


It is gratifying that due to community rules, low-quality content is automatically eliminated. And if you have joined the community, you know for sure that there will be something to read and see.P5069358.JPG


Чи мої статті стали іншими? Не знаю, думаю, що не дуже, бо я зазвичай писала обширні кулінарні статті і завжди з власними фото. Думаю в цьому напрямку можна ще розвиватись і розвиватись...Але завдяки вибіркам, хочеш створювати якісний і красивий матеріал, який не просто десь загубиться в стрічці, а й буде комусь цікавий чи корисний.


Have my articles become different? I don't know, I don't think so, because I usually wrote extensive culinary articles and always with my own photos. I think you can still develop and develop in this direction ... But thanks to the samples, you want to create high-quality and beautiful material that will not only get lost somewhere in the tape, but will also be interesting or useful to someone.


P7073929 (1).JPG


Я хочу подякувати усім, хто підтримує життя нашої спільноти Quac, а також кураторові спільноти Quac @blocktrades за його постійну підтримку.

I want to thank everyone who supports the life of our Quac community, as well as the Quac community curator @blocktrades for his continued support.