You are viewing a single comment's thread from:

RE: Грибні скарби Карпат

in QUAC3 months ago

Шкода що є тільки 2 руки. Думаю, якби було їх хочаб 4 - ри, фото було б значно більше.

Sort:  

Цього, що ми мали, було більш, ніж достатньо)) Ну хіба що б, якби було більше білих 😆