American sitcom television series "My Name Is Earl" 2005-2009 / Серіал "Мене звати Ерл" 2005-2009 (EN|UA)

in QUAC2 months ago
Hi friends. In addition to a lot of time I spend listening to books, there are moments in my life when I watch movies: D. It is quite and quite rare, except for a few periods during the year when I break down and absorb them one by one. I recently described the last book I listened to - "The Alchemist" Paulo Coelho 1988". While writing this post, I decided that in addition to reviews of books, I will try to write reviews of the films. Well, let's go…
Привіт друзі. Окрім чималого часу, що я проводжу за прослуховуванням книг, трапляються моменти в моєму житті, коли я дивлюсь фільми :D. Це буває досить і досить рідка, за виключенням декількох періодів на протязі року, коли я зриваюсь і поглинаю їх один за одним. Нещодавно я описував останню книгу, що прослухав – "АЛХІМІК" Пауло Коельо 1988. Під час написання цього повідомлення я вирішив, що крім відгуків про книги спробую написати і відгуки про серіали. Що ж, поїхали…

Wiki


The first film (to be exact, the series) that I watched in 2021 (from the first to the last series) was the series "My name is Earl". I think the most objective assessment of the series is 8/10.
Першим фільмом (якщо бути точним, то серіалом), що я переглянув в 2021 році (з першої до останньої серії) став серіал «Мене звати Ерл». Думаю, найбільш об’єктивна оцінка серіалу 8/10.

link


The series was released back in 2005, in 2012 it was finally decided to close the project. During this time, 4 full seasons were filmed with a total of 96 series. The average duration of one series is 21 minutes. The series is perfect for family viewing, I think even for school-age children.
Серіал вийшов у світ в далекому 2005 році, у 2012 році остаточно було вирішено закрити проект. За цей час було знято 4 повних сезони загальною кількістю в 96 серій. Середня тривалість однієї серії 21 хвилина. Серіал прекрасно підійде для сімейного перегляду, думаю навіть для дітей шкільного віку.

link

What do I remember about the series "My name is Earl":

 • easy to view,
 • really funny, which will definitely make you smile from the first series,
 • a series from the category of those that are gradually losing quality from the first series. The first series is the best,
 • an interesting demonstration of how Karma "seems" to work,
 • in some series there is a deep enough, I would even say philosophical meaning,
 • great for people who are thinking about changing something in their lives.

Чим мені запам’ятався серіал «Мене звати Ерл»:

 • легкий в перегляді,
 • реально смішний, який точно змусить вас посміхнутись з першої серії,
 • серіал із розряду тих, що поступово втрачає в якості з першої серії. Перша серія – найкраща,
 • цікавою демонстрацією того, як «ніби» працює Карма,
 • в деяких серіях прослідковується досить глибокий, я б навіть сказав філософський сенс,
 • прекрасно підходить для людей, які задумались над тим, щоб щось змінити в своєму житті.

My referals link

Exchanges

Binance | Poloniex | Huobi | Cryptex24 | Ionomi

Cryptogames

Oceanplanet | c24 games | Splinterlands | Cryptobrewmaster | Exodegame | Rabona

Cryptoblogs

HIVE | STEEM

image.png


Sort:  

Доступно й цікаво написано. Я колись теж писала такі собі короткі анотації про фільми, щоб допомогти друзям знайти своє, улюблене ;)

Дякую, все вірно. Кожному - своє :)