DİY Concept: Making a Fence with wooden sticks

in GEMSlast month

IMG_20201023_163431.jpg

(EN) Hello Hive Family. I am with you again with the DİY concept. Today I made another beautiful object. I am really happy for create new objects with wooden sticks everyday. Today, I made a Fence. So, how was Fence made with wooden sticks?

(TR) Merhaba Hive Ailesi. DİY konsept ile tekrar sizler ile birlikteyim. Bugün çok güzel bir obje daha yaptım. Tahta çubuklar ile yeni objeler yaratarak çok mutlu oluyorum. Bugün sizler için çit yaptım. Peki çit nasıl yapılıyor?

IMG_20201023_133559.jpg

(EN) As a priority, our materials; wooden sticks, scissors, hot silicone gun and glue. Our ingredients are ready. Now I have to think a little bit about how to build the Fence.

(TR) Öncelik olarak, malzemelerimiz; kürdan, makas, sıcak silikon tabancası ve yapıştırıcı. Malzemelerimiz hazır. Şimdi çit nasıl yapacağıma dair biraz düşünmem gerekiyor. :))

IMG_20201023_140758.jpg

(EN) First, I glued the wooden sticks as you can see in the picture and made the left side fence.

(TR) İlk olarak, resimde gördüğünüz gibi tahta çubukları yapıştırdım ve sol tarafın çitlerini yaptım.

IMG_20201023_143432.jpg

(EN) Than, I glued the wooden sticks as you can see in the picture and made the fence for the back of the house.

(TR) Sonra, resimde gördüğünüz gibi tahta çubukları yapıştırdım ve evin arka tarafınının çitlerini yaptım.

IMG_20201023_150535.jpg

(EN) Than, I glued the wooden sticks as you can see in the picture and made the fence for the right side of the house.

(TR) Sonra, resimde gördüğünüz gibi tahta çubukları yapıştırdım ve evin sağ tarafınının çitlerini yaptım.

IMG_20201023_163226.jpg

(EN) Than, I glued the wooden sticks as you can see in the picture and made the fence for the up side of the garden. Finally, I made door for my garden. :))

(TR) Sonra, resimde gördüğünüz gibi tahta çubukları yapıştırdım ve bahçenin ön tarafınının çitlerini yaptım. Son olarak bahöe için kapı yaptım. :))

Previous Diy Concept: Making a Pencil Case;

https://hive.blog/hive-148441/@crysis/diy-concept-making-a-pencil-case

(EN) Thanks for Reading and Thanks for Supports.

(TR) Okuduğunuz için teşekkür ederim. Destekleriniz için teşekkürler.

Sort:  

You are so patient!! :) I like the result, very nice

Thankss @delilhavores :)

Congratulations, your post has been upvoted by @dsc-r2cornell, which is the curating account for @R2cornell's Discord Community.

Manually curated by @jasonmunapasee

r2cornell_curation_banner.png