DİY Concept: Making a Cat Ladder with Paper

in GEMSlast month

IMG_20201025_132435.jpg

(EN) Hello Hive Family. Iam at work now and I made another beautiful object for you. You know that we always did handicrafts in primary school. I will show you something very nice today. I made a cat ladder with paper for you today.

(TR) Merhaba Hive Ailesi. Şu an işteyim ve sizlere güzel bir obje daha yaptım. Biliyorsunuz ki ilk okulda her zaman el işi yapardık. Sizlere bugün çok güzel birşey göstereceğim. Bugün sizin için kağıt ile kedi basamağı yaptım.

IMG_20201025_110349.jpg

(EN) As a priority, our materials; paper, rope and adhesive tape. Our materials are ok. So, how is Cat Ladder done?

(TR) Öncelik olarak, malzemelerimiz; kağıt, ip ve yapışkan bant. Malzemelerimiz tamam. Peki, Kedi Basamağı nasıl yapılıyor?

IMG_20201025_130947.jpg

(EN) First, we cut our paper long as you can see in the picture.

(TR) İlk olarak, resimde gördüğünüz gibi kağıdımızı uzun biçimde kesiyoruz.

IMG_20201025_131659.jpg

(EN) Next, we fold the bottom sheet continuously into the top sheet. For example, up, down, up, down.

(TR) Sonra, alt kağıdı sürekli olarak üst yaprağa katlıyoruz. Örneğin, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı.

IMG_20201025_132200.jpg

(EN) We fold all of our paper as you can see in the picture. Next, we attach the bottom and top of it with adhesive tape.

(TR) Resimde görmüş olduğunuz gibi bütün kağıdımızı katlıyoruz. Sonra, en alt ve en üst tarafını yapışkan bant ile birleştiriyoruz.

IMG_20201025_132223.jpg

(EN) Then we open our paper as you can see in the picture.

(TR) Sonra, Resimde gördüğünüz gibi kağıdımızı açıyoruz.

IMG_20201025_132435.jpg

(EN) Finally, we attach a string with adhesive tape to the top of the paper. We finished all the processes. Our cat ladder is ready. If you want, you can make the paper longer and extend the cat ladder. :)) Have a nice day.

(TR) Son olarak, kağıdın üst kısmına yapışkan bant ile ip yapıştırıyoruz. Bütün işlemleri bitirdik. Kedi basamağız hazır. Eğer isterseniz kağıdı daha uzun yaparak, kedi basamağını uzatabilirsiniz. :)) İyi Günler.

(EN) Thanks for Reading and Thanks for Supports.

(TR) Okuduğunuz için teşekkür ederim. Destekleriniz için teşekkürler.

Sort:  

Congratulations, your post has been upvoted by @dsc-r2cornell, which is the curating account for @R2cornell's Discord Community.

Curated by @blessed-girl

r2cornell_curation_banner.png

Enhorabuena, su "post" ha sido "up-voted" por @dsc-r2cornell, que es la "cuenta curating" de la Comunidad de la Discordia de @R2cornell.