Тense END (Copy of my original article with HIVE)

in hive-148441 •  2 months ago 
For a long time I didn't write anything about @splinterland. There are many reasons for this. First, I stop template texts by type Ctrl + C - Ctrl + V. Secondly, I began to appreciate what I was doing. It is for this reason that you want to beat the keyboard with your fingers so that a large number of letters appear on the screen. When life goes by, want to look back ...

Довгий час я не писав нічого про @splinterland. На це є дуже багато причин. По перше, я перестати шаблоні тексти по типу Ctrl+C – Ctrl+V. По друге, я почав цінувати те, що я роблю. Саме через це хочеться побити клавіатуру пальцями, щоб на екрані з’явилась велика кількість букв. Коли пройде життя, захочеться поглянути назад...

Due to the advent of HIVE, Me is not enough time at @splinterland. I was going to take part in last SHARE YOUR BATTLE Weekly Challenge, but because of my incredible desire to make a birthday present - [Birthday present for yourself](https://peakd.com/hive-174578/@cranium/ birthday -present-for-yourself), corny was not enough time.

У зв’язку із появою HIVE, часу на @splinterland зовсім не вистачає. Я збирався взяти участь у минулому щотижневому конкурсі SHARE YOUR BATTLE Weekly Challenge, але, через неймовірно велике бажання встигнути подарувати собі подарунок на День народження – Birthday present for yourself, банально не вистачило часу.

Finally my "house arrests" end and I go to work. I hope this will allow me to focus more on writing articles on HIVE and playing @splinterland. By the way, in my opinion, @splinterland is still the best blockchain game. If, by some miracle you not play, necessarily to try what gaming will look like in the future. Be sure to try it - just click on any picture or banner at the end of the article. In any case, you will be taken to the official @splinterland website at my link.

Нарешті мій домашній арешт закінчується і я виходжу на роботу. Маю надію, що це дозволить краще сконцентруватись на написанні статей на HIVE, і грі в @splinterland. До речі, а мою думку @splinterland – досі залишається кращою грою на блокчейні. Якщо, Ви якимось чудом ще спробували, як буде виглядати геймінг в майбутньому обов’язково спробуйте – просто натисніть будь яку картинку або на банер в кінці статті. В будь-якому вибраному випадку Ви потрапите на офіційний сайт @splinterland за моїм посиланням.

The reason for writing this article was emotions that need to be stored somewhere. For 6 hours (with breaks for games with my son and lunch), I fought a fierce struggle to achieve one of my long-term goals. The goal is to reach @craniuma with 4700 rating points to get maximum reward for the season.

Приводом до написання цієї статті були емоції, які треба десь зберегти. На протязі 6 годин (з переривами на ігри з сином та обід) я вів запеклу боротьбу, щоб досягти однієї із своїх довгострокових цілей. Ця ціль – досягти інвестиційним аккаунтом @craniuma 4700 очок рейтингу, щоб отримати максимальну винагороду за підсумками сезону.

іівпівп.JPG

image.png

I did it. Exactly 55 minutes before the end of the season. I already speaked about my @craniuma investment project, was who interested read the this article - https://peakd.com/hive-13323/@cranium/difficult-decision-transformation-in-craniuma. In a nutshell, @craniuma is my new account where I collect cards and consider them a long term investment.

В мене вийшло. Рівно за 55 хвилин до закінчення сезону. Я вже розповідав про мій інвестаційний проект @craniuma, кому цікаво, ось стаття – https://peakd.com/hive-13323/@cranium/difficult-decision-transformation-in-craniuma. Якщо коротко, то @craniuma – мій новий обліковий запис, на якому я збираю карти і розцінюю їх як довготривалу інвестицію.

Конечная заставка.jpg

Goal accumulation 5000 HIVE POWER completed in 62.4%.
Appreciate life. Good luck to you.

Ціль по накопиченню 5000 HIVE POWER виконана на 62,4%.
Цінуйте життя. Удачі Вам і добра.

|

cranium.gif

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

#posh

Article in twitter