Types of business in Bangkok being closed for Covid-19 ผู้ว่ากรุงเทพสั่งปิดสถานประกอบการบางประเภทเพื่อควบคุมโควิด

in GEMS2 months ago
ว่าจะไม่พูดเรื่องนี้แต่ก็อดจะพูดไม่ได้ เพราะว่าเรื่องที่ทุกคนต่างได้รับผลกระทบไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง เพราะวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นในระดับ 500 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบในประเทศแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือกลุ่มคนไทยในประเทศจำนวน 82 รายที่มีการติดเชื้อจากกลุ่มต่างกระจายไปในหลายจังหวัด และกลุ่มใหญ่ที่พบจำนวน 439 รายคนกลุ่มแรงงานต่างด้าว


สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว ต้องบอกว่าดีใจที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ลงพื้นที่และทำการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่และจะได้ทำการจำกัดพื้นที่และเข้าควบคุม เรื่องในลักษณะนี้เรามีประเทศสิงค์โปร์เป็นตัวอย่างว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากนักจนเกิดการติดเชื้อโรคโควิด-19 ขยายเป็นวงกว้าง สำหรับคนไทยเองก็อย่าได้ตำหนิแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ ที่ต้องโทษก็คือคนที่ทำการจ้างงานที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยแค่เห็นว่าเป็นแรงงานราคาถูกจะทำอะไรก็ได้เพราะคนเหล่านี้ไม่มีทางเลือก อย่าลืมว่างานบางชนิดในประเทศไทย ไม่มีมีคนไทยที่อยากทำงานในอุตสาหกรรมบางอย่าง อย่างเช่นอุตสาหกรรมการประมง จึงต้องมีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก

Source :The Matter

เป็นที่ทราบแน่ชัดแล้วว่ารัฐบาลได้ประกาศ 28 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีมาตรการคุมเข้มในหลายเรื่อง ส่วนเมืองหลวงอย่างกรุงเทพ ก็อยู่ในจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงสูงเช่นกัน โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ศบค.) ได้ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถทำการสั่งการและดำเนินนโยบายได้ตามวิจารณญาณของผู้ว่าราชการจังหวัดเอง และในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ผู้ว่ากทม. ก็มีคำสั่งเพิ่มเติมในการประกาศปิดพื้นที่หรือสถานบริการบางแหล่ง ส่วนสถานที่ที่สามารถเปิดทำการได้จะต้องมีการควบคุมในมาตราที่เข้มงวด โดยที่ไหนเปิดและปิดอย่างไรดูได้จาก Infographic ในโพสน์นี้

สำหรับกรุงเทพมหานครที่ต้องเข้มงวดกว่าปกติก็เพราะว่าเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง ถ้าเกิดมีการแพร่กระจายก็จะสามารถทำให้การติดเชื้อในวงกว้างและขยายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นได้ง่าย มาถึงตรงนี้ถ้าใครยังมองในลักษณะของโลกสวย มีวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วและยังเพลิดเพลินเจริญใจ ก็ต้องบอกว่านี้คือการระบาดในระลอก 2 ของโควิด-19 โชคดีที่ครอบคลุมพื้นที่ไม่กี่จังหวัดที่มีความเสี่ยง รัฐบาลจึงไม่ได้ประกาศ Lock Down ทั่วประเทศ เรื่องนี้ในขั้นพื้นฐานประชาชนก็ต้องดูแลสุขลักษณะอนามัยของตนเองในขั้นพื้นฐานให้ดีที่สุด

Sort:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.

hello @andyjim, thank you for sharing your post with the WINE community!
We want to make sure that we're only curating original or licenced content. Could you please make a statement responding to the issue @hivewatcher addressed?

Until then we won't upvote your posts. Thanks for understanding & playing your part in making Hive a place full of great, creative & original content! Please reach out to us in the #wine-quality channel in our Discord server

Hello,

The user has been on the blacklist since September. He/she has been scamming with mass plagiarism (either direct translation from Thai or with slight spinning of translation) since 2 years ago (first time caught in February 2019).

image.png

Loading...

Yay! 🤗
Your post has been boosted with Ecency Points.
Continue earning Points just by using https://ecency.com, every action is rewarded (being online, posting, commenting, reblog, vote and more).

Support Ecency, check our proposal:
Ecency: https://ecency.com/proposals/141
Hivesigner: Vote for Proposal