Penalty fee waiver for student loan in Thailand กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาลดเบี้ยปรับสูงสุดร้อยเปอร์เซ็นต์

in GEMS2 months ago
สำหรับวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ยังเพิ่มขึ้นในระดับหลักร้อย จำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 94 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบเชิงรุกพบอีก 18 ราย นอกนั้นจะเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางจากต่างประเทศซึ่งอยู่ในสถานกักกันของรัฐ และอื่นๆ และแน่นอนว่าอีกกี่วันก็จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่เป็นวันหยุดยาวและมักจะมีการรวมกลุ่มเฉลิมฉลองในเทศกาลดังกล่าว หลายองค์กรและหน่วยงานงดการจัดงานที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก แต่การรวมกลุ่มสังสรรค์ในหมู่ญาติก็หาใช่ว่าจะปลอดภัย อีกทั้งในช่วงนี้ที่ใกล้จะปีใหม่การเดินทางกลับบ้านของคนที่ทำงานในต่างถิ่น ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีก จะฉลองปีใหม่ก็ต้องมีการป้องกันและระมัดระวังเป็นอย่างดี เพราะความชุ่ยและมักง่ายไม่สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนหนึ่งถึงสองคน ก็สามารถสร้างความเสียหายและความฉิบหายให้กับอีกหลายล้านคน

Photo by Sasin Tipchai from Pixabay

เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของโครงการพิเศษที่ทำออกมาเป็นของขวัญปีให้กับลูกค้าเงินกู้ของสถาบันการเงินแหละหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง หนึ่งในหน่วยงานที่มีโครงการพิเศษก็คือ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อันนี้เป็นโครงการพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกจากมีมาตราการเยียวยาในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เช่นพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ลดเบี้ยปรับ 75 – 80% ส่วนโครงการของขวัญปีใหม่ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เช่นลดเบี้ยปรับ 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับการปิดบัญชี หรือลดเบี้ยปรับ 80 เปอร์เซ็นต์ถ้ามีการชำระบัญชีให้เป็นสถานะปกติ ลดเงินต้นจำนวน 5 เปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้าที่ต้องการปิดบัญชี และลดเบี้ยปรับลงอยู่ในอัตรา 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ของขวัญปีใหม่ 2564 จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ก็ต้องบอกว่าคนจะได้ประโยชน์สูงสุดก็จะเป็นคนที่พอจะมีเงินชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินกู้ แต่ในส่วนของคนที่ผิดชำระมีดอกเบี้ยปรับ ถ้ามีการชำระเงินเพื่อปรับบัญชีให้อยู่ในสภาพปกติก็มีส่วนลดเบี้ยปรับให้เช่นกันซึ่งลดไปประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคำนวณดูแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่มากเลยทีเดียว ลูกค้าเงินกู้ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จะได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ส่วนข้อมูลต่างๆ สามารถดูได้จาก Infographic ด้านบนหรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>>>กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา: www.studentloan.or.th

Sort:  

The Student Loan Fund (SLF) in Thailand is taking steps to help ease the financial burden on borrowers during the Covid-19 situation. SLF will adjust the eligibility of borrowers for academic year 2020 from those having annual earnings not exceeding Bt200,000 to not exceeding Bt360,000 so that wider groups of parents can apply for loans for their children.

Also, all borrowers will be granted additional cost of living allowance at Bt600 per month. Borrowers in the bachelor’s degree level will be granted 30 per cent discount on the principal amount, while those in vocational certificate level will get 50 per cent discount on the principal. This policy aims to promote the creation of graduates in vocational fields which are in high demand in the current market. Those who are studying in the 10 targeted industries and three infrastructure-related fields under the government’s Thailand 4.0 campaign will also be granted special interest rate at only 0.5 per cent annually.

Source: The Nation NewspaperCongratulations, @andyjim Your Post Got 100% Boost By @hiveupme Curator.

upme.link

"Delegate To @hiveupme Curation Project & Earn 95% Curation Rewards"

Contact Us : CORE / VAULT Token Discord Channel or Join Us : UPMELINK Web Site

Congratulations @andyjim! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Offer a gift to your friends for Christmas
HiveFest⁵ feedback and contest results