No countdown but will be a lockdown on New Year เลือกเอาว่าจะเคาท์ดาวน์ปีใหม่แล้วกลับมาล๊อคดาวน์

in GEMS2 months ago
เหมือนว่าจะได้ดีใจฉลองปีใหม่เพื่อเริ่มสิ่งใหม่ๆ แต่ก็ต้องชะงักกันทั้งประเทศตั้งแต่เรื่องของผู้ติดเชื้อรายใหม่ชาวไทยที่เดินทางกลับเข้ามาจากประเทศพม่าโดยไม่ได้ทำการกักบริเวณตนเอง และสร้างความตื่นตะหนกให้กับคนในประเทศและนำพามาซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ แต่มากรณีของตลาดกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีการตรวจพบเป็นจำนวนมาก และมีการแพร่กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ จากที่ช่วงปีใหม่เรามักจะฉลองกันด้วยอาหารทะเล ถึงแม้ว่าอาหารทะเลจะไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ถ้ามีการปรุงสุก และป้องกันในการสัมผัสกับภาชนะที่บรรจุอย่างถูกวิธี แต่พวกเราหลายคนก็คงขยาดหวาดกลัวและขอเลี่ยงพวกอาหารทะเลในช่วงนี้

Source: The Strait Times

สำหรับที่เป็นแนวโลกสวยที่เคยมองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในปีหน้า อาจจะต้องคิดใหม่อีกครั้งหันมาประหยัดและรัดเข็มขัดอดออมให้มากกว่าเดิม เพราะในหลายประเทศใหญ่ก็เริ่มมีการระบาดเป็นระลอกใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในแต่ละวันเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสที่มีการใช้มาตรการเข้มในการจำกัดการเดินทางและมาตรการอื่นๆ ส่วนในประเทศสิงค์โปร์วัคซีนโควิด-19 ได้เดินทางมาถึงสิงค์โปร์เพื่อทำการแจกจ่ายให้กับคนในประเทศ ซึ่งในประเทศสิงค์โปร์คาดว่าจะแจกวัคซีนให้กับคนในประเทศสิงค์โปร์ทั้งหมดได้ภายในกลางปีหน้า

สำหรับวัคซีนโควิด-19 ดูจะเป็นความหวังของมวลมนุษย์ชาติ ในส่วนแนวทางของประเทศไทย มีวัคซีนที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและวิจัยมากกว่า 20 ชนิดจากทีมนักวิจัยและหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนก็คือส่วนแรก มีทีมวิจัยและพัฒนาในประเทศ ส่วนที่ 2 เป็นการทำความร่วมในการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ โดยบริษัทที่ดำเนินการคือบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด (Siam Bioscience) ในส่วนที่ 3 เป็นการจัดหาจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในประเทศ โดยรัฐบาลไทยมีการอนุมัติการจองวัคซีนจำนวน 26 ล้านโด๊สจากบริษัท AstraZeneca และกำลังเจราจากับ Covax (เป็นหน่วยงานขององค์การอนามัยโรคที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องการจัดหาและพัฒนาวัคซีนสำหรับโควิด-19) จำนวน 26 ล้านโด๊ส และทำการเจรจาเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ อีก 13 โด๊ส

Source: The Standard

ในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวของการพัฒนาวัคซีนที่เด่นๆ ก็คือจากบริษัท Pfizer ที่เป็นการพัฒนาร่วมกันของเยอรมันนีและสหรัฐอเมริกา ส่วนวัคซีนของบริษัท Moderna เป็นของบริษัทในสหรัฐ วัคซีนจากรัสเซียของบริษัท Gamaleya ส่วนของบริษัท AstraZeneca เป็นการวิจัยของบริษัทในอังกฤษร่วมกับมหวิทยาลัยออกฟอร์ด ส่วนในประเทศจีนก็มีการพัฒนาโดยบริษัทภายในประเทศจีนจำนวน 4 ตัวที่อยู่ในการทดลองในมนุษย์ระยะที่ 3 และรัฐบาลจีนอนุมัติให้นำมาใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างจำกัดเพียงเท่านั้น ในส่วนของคนที่ไม่รู้หรือศึกษาหาข้อมูล ก็อย่าออกมาเห่าโชว์ความโง่กันให้มาก ว่าทำไมไม่ใช้วัคซีนของบริษัทนั้น บริษัทนี้ พอดีมี Infographic เปรียบเทียบให้ดู จะเห็นได้ว่ามีข้อแตกต่างกันในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา วิธีการจัดเก็บ ประสิทธิภาพของการต้านโควิด-19 และอื่นๆ ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าที่รัฐบาลไทยเลือกบริษัท AstraZeneca เพราะเรื่องของการจัดเก็บสามารถจัดเก็บในอุณหภูมิปกติ

แต่ก็ต้องเตือนกันไว้ว่าไม่ใช่ว่ามีวัคซีนต้านโรคโควิด-19 แล้วจะจบทุกอย่าง เพราะว่าวัคซีนที่นำออกใช้จะต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อฉีดวัคซีนแล้วอาจจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้วัคซีนไม่สามารถได้ผลก็เป็นได้ เพราะปกติวัคซีนโดยทั่วไปจะมีการติดตามผลเมื่อนำออกมาใช้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องเป็น 10 ปีขึ้นไปและมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือ มีความรู้จักรับผิดตอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักป้องกันตนเองด้วยการล้างมืออย่างถูกวิธีและเป็นประจำสม่ำเสมอ มีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี มีการเว้นระยะห่างทางสังคม เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นการดูแลสุขลักษณะอนามัยขั้นพื้นฐาน และในขณะเดียวกันควรจะให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำข้อกำหนดต่างๆ จากหน่วยงานที่กำกับดูแล

ส่วนใครที่ออกมาโวยว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้ Countdown ในช่วงปีใหม่ ก็ต้องบอกว่าให้คุณเลือกเอาว่าจะ Countdown เสร็จแล้วกับมา Lockdown อีกสัก 1 เดือนจะเกิดอะไรขึ้น

Sort:  

Thailand reported over 500 cases of coronavirus from the centre of its seafood industry where there are many migrant workers on Saturday (Dec 19), in by far the biggest one-day rise in a country that had previously brought the epidemic largely under control.

The new cases were reported in Samut Sakhon province, south-west of Bangkok, where four infections were reported at a shrimp market on Friday - the first a 67-year-old woman.

Source: The Strait TimesCongratulations, @andyjim Your Post Got 100% Boost By @hiveupme Curator.

upme.link

"Delegate To @hiveupme Curation Project & Earn 95% Curation Rewards"

Contact Us : CORE / VAULT Token Discord Channel or Join Us : UPMELINK Web Site