New Year but life always the same to survive and fight ปีใหม่เริ่มศักราชใหม่กับชีวิตที่ต้องสู้เพื่ออยู่รอดเหมือนกับทุกปี

in GEMS2 months ago
สำหรับสิ้นปีที่ผ่านมาเราเองคิดว่าการเฉลิมฉลองปีใหม่ของคนไทยอาจจะไม่คึกคักอย่างที่ควรจะเป็น ทุกคนต่างก็ทราบกันดีว่า ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาพวกเราทุกคนไม่ว่าจะคนไทยหรือชาติไหนในโลก ต่างต้องประสบปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด-19 และได้รับผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและในเรื่องอื่นๆ การดำเนินชีวิตไม่สามารถทำได้อย่างที่เคยเป็น จนต้องเกิดวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal ที่ในช่วงแรกๆ อาจจะรู้สึกอึดอัดแต่ไม่นานต่างก็ปรับตัวเข้ากับวิธีชีวิตปกติแบบใหม่


หลายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่มีการระบาดหรือพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจจะต้องมีมาตรการหลายอย่างจากทางรัฐบาลเพื่อควบคุมการระบาด การสังสรรค์เฉลิมฉลองปีใหม่อาจจะถูกจำกัดแค่ในขอบเขตของคนในครอบครัว การเดินทางระหว่างจังหวัดจากพื้นที่เสี่ยงอาจจะมีการจำกัดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยและการควบคุมการระบาดของโรค แถวบ้านเราเองไม่ใช่เขตชุมชนใหญ่หรือเขตเมืองใหญ่ที่มีผู้คนหนาแน่น แต่เมื่อวานเย็นตั้งแต่หัวค่ำต่างได้ยินเสียงการจัดงานรื่นเริงจากพื้นที่รอบๆ เป็นระยะๆ ส่วนในช่วง Count Down ส่งท้ายสิ้นปีก็ผิดคาดคือมีการจุดพลุดอกไม้ไฟเหมือนกับทุกปี ประหนึ่งว่าในช่วงที่ผ่านหรือในปัจจุบันไม่ได้มีการระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับปีใหม่แล้ว อาจจะเป็นการเริ่มต้นของปีพุทธศักราชใหม่ แต่ละวันในใหม่ปีก็คงยังมี 24 ชั่วโมงเหมือนเดิมกับทุกปี ที่เราทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อใช้ชีวิต ในแต่ละปีอาจจะมีโจทย์ของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปให้เราฝ่าฟันเพื่อให้ผ่านอุปสรรคไปได้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถือว่าวันนี้เป็นวันเมต้นของปีพุทธศักราชใหม่ ก็ขออวยพรทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย มีสติที่จะนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเพื่อการเก็บออมไว้ใช้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต

Sort:  

As the New Year begins, we feel that we need to make changes in our life, start on a new path, do new things, and say goodbye to old habits, problems and difficulties.

Often, we start making new plans and new resolutions. We might feel elated, inspired and hopeful, but sometimes also apprehensive.

The question is whether we will continue and persevere, or quit our plans and resolutions. Will we revert to our habitual behavior and continue living the same kind of life, without making any changes or improvements?

Source: Success ConsciousnessCongratulations, @andyjim Your Post Got 100% Boost By @hiveupme Curator.

upme.link

"Delegate To @hiveupme Curation Project & Earn 95% Curation Rewards"

Contact Us : CORE / VAULT Token Discord Channel or Join Us : UPMELINK Web Site

Yay! 🤗
Your post has been boosted with Ecency Points.
Continue earning Points just by using https://ecency.com, every action is rewarded (being online, posting, commenting, reblog, vote and more).

Support Ecency, check our proposal:
Ecency: https://ecency.com/proposals/141
Hivesigner: Vote for Proposal

thank you @andyjim for sharing your post with the WINE community! We've upvoted your post and keep accumulating more HP to boost you even further. To help doing so feel free to upvote this comment too :) Hive on & !happy2021 !! 😊


Cheers, @wine-token You Successfully Shared 0.100 WINE With @andyjim.
You Earned 0.100 WINE As Curation Reward.
You Utilized 3/3 Successful Calls.

wine-greeting


WINE Current Market Price : 0.000 HIVE