New Year 2021 Gifts from Thailand Ministry of Finance ของขวัญปีใหม่สำหรับลูกหนี้จากกระทรวงการคลัง

in GEMS2 months ago (edited)
วันนี้ในประเทศไทยจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นร้อย เข้าใจว่าทางรัฐบาลอาจจะมีมาตรการหลายอย่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้นในพื้นที่หรือจังหวัดที่มีความเสี่ยง กิจกรรมที่ทำให้ต้องมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากอาจจะต้องมีการงดอย่างเช่นกิจกรรม Countdown ในช่วงปีใหม่ อย่างทางเซ็นทรัลซึ่งมีห้างสรรพสินค้าในเครือจำนวนมากที่มักจัดงานในช่วงปีใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่างดการจัดงาน Countdown ทุกแห่งในเครือของเซ็นทรัล

Photo by Bob Dmyt from Pixabay

น่าจะเป็นอย่างนี้อีกหลายเดือน เอาใจช่วยหน่วยงานที่ลงพื้นที่คัดกรองผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยิ่งตรวจเจอรายใหม่มากเท่าไหร่เราจะได้ทำการเฝ้าระวังและทำการควบคุม ส่วนผู้ที่รู้ตัวว่ามีความเสี่ยงสูงก็ต้องกักบริเวณตนเองและรับการตรวจเพื่อหาเชื้อโควิด-19 อย่าหลบอย่าซุกเพราะถ้าเกิดพลาดมาแล้วมีคนอีกเป็นล้านคนและคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับความเดือดร้อน เมื่อรายได้ของคนส่วนใหญ่ลดลงเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดของโรคโควิด-19 ใครที่เป็นหนี้หรือมีเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ อาจจะต้องประหยัดและรู้จักที่จะต่อรองกับสถาบันการเงินต่างๆ เพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับลูกหนี้ ที่มีการประวัติผ่อนจ่ายที่ดีจะสามารถต่อรองเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆ ให้มีจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้ต่างๆ ลดลง หรือแม้แต่คนที่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถเป็นจะชำระหนี้ได้ก็มีหลายมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำของขวัญปีใหม่ปี 2564 สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติมของขวัญปีใหม่ 2564 จากกระทรวงการคลัง: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สำหรับปีใหม่มีมติของคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลัง ออกโครงการที่เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับลูกหนี้ของสถาบันการเงินธนาคารที่อยู่การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โยลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระที่ดีก็จะมีของขวัญปีใหม่ 2564 มอบให้ โดยจะข้อยกตัวอย่างเช่น ลูกหนี้ของธนาคารออมสิน มอบเงินจำนวน 500 บาทสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการชำระที่ดีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีการคืนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำระจริงให้สำหรับลูกค้าบุคคลและเกษตรกร คืนให้ 20 เปอร์เซ็นต์แต่สูงสุดไม่เกิน 5000 บาท ส่วนกลุ่มบุคคล สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน จะคืนดอกเบี้ยที่ชำระจริงจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์สูงสุดไม่เกินรายละ 50000 บาท ในส่วนคนที่เป็นลูกหนี้กู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบเงินสดต่อรายจำนวน 1000 บาทสำหรับลูกค้ามีประวัติชำระหนี้ทีดีจำนวน 48 เดือนขึ้นไปและวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนใครไม่อยู่ในกลุ่มแรกจะได้ของขวัญเงินจำนวน 500 บาท จำกัดสิทธิไม่เกิน 1 แสนราย อันเป็นข้อมูลบางส่วนสามารถเขไปดูรายละเอียดได้ตางลิงค์ด้านบน

นอกจากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง อย่างเช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้ร่วมจัดทำโครงการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ข้อมูลเพิ่มเติมของขวัญปีใหม่ 2564 จากกระทรวงการคลัง: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ โครงการพิเศษเหล่านี้เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมาสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการรายย่อย ที่เป็นลูกหนี้ของหน่วยงานที่กำกับดูแลของกระทรวงการคลัง