Law enforcement for owner abandons their pets at Temple ปล่อยหมาแมวทิ้งที่วัดมีความผิดตามกฎหมาย

in GEMS2 months ago
วันนี้คงเป็นวันเริ่มต้นทำงานในปีใหม่ของใครหลายคน ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ภายในประเทศในวันที่ 4 มกราคม 2564 นี้มีมากถึง 274 ราย จากกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวน 20 ราย และกลุ่มผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่อยู่ในสถานกักกันทุกประเภททั้งของรัฐบาลและเอกชนอีก 21 ราย รวมทั้งสิ้นวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อในพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด 315 คน ไม่รู้จะพูดอย่างไรนอกจากได้แต่บอกเตือนคนใกล้ตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะของหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด ในระดับบุคคลตัวพวกเราเองก็ต้องระมัดระวังหมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม


เมื่อปลายปีสิ่งหนึ่งที่ได้ทำและถือว่าเป็น mission ก่อนสิ้นปีใหม่ของตนเองก็คือการจัดการดูแลเหล่าสมาชิกน้องแมวที่มีอยู่เป็นจำนวนหลายสิบตัว เราเองมีความสุขในการได้ใช้ชีวิตกับเหล่าน้องแมวที่มีอยู่ และแน่นอนว่าเมื่อมีการจากไปแบบไม่ถึงเวลาอันควรก็จะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก การให้ข้าวให้น้ำให้อาหารอย่างเดียวคงจะพอ คงจะต้องดูแลน้องแมวเหล่านี้ไปถึงเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะหน้าหนาวอากาศเริ่มเย็นมากขึ้น โอกาสในการที่น้องแมวเหล่านี้จะป่วยด้วยโรคต่างๆ อย่างเช่นไข้หวัดแมว ก็มีมากขึ้น เพราะถ้าเกิดตัวหนึ่งป่วยแล้ว อยู่กันหลายตัวก็มีความเสี่ยงที่จะติดกันได้

โชคดีว่าพอมีกำลังทรัพย์และที่บ้านมีพื้นที่มากพอที่จะเลี้ยงดูน้องแมวเหล่านี้ ก็ต้องเตือนใจใครอีกหลายคนว่า ถ้าคุณคิดจะรับสัตว์เลี้ยงต่างๆ เข้ามาเลี้ยงดู คุณต้องมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตสัตว์เลี้ยงของคุณได้เป็นอย่างดี หรืออย่างน้อยไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงของคุณให้เป็นภาระของบุคคลอื่น หรือพอน้องหมาน้องแมวเหล่านี้ ไม่น่ารักหรือป่วย ก็เอาน้องหมาน้องแมวเหล่าสัตว์ไปทิ้งไว้ข้างถนน ตามแหล่งชุมชน หรือสถานที่สุดจะคลาสสิคในการนำสัตว์เลี้ยงปล่อยทิ้งก็คงจะเป็นวัดวาอาราม เพราะคิดว่าการนำไปปล่อยทิ้งที่วัดคงจะไม่เป็นการทารุณสัตว์จนเกินไป เพราะคิดว่าคงจะมีเศษอาหารจากญาติโยมที่นำมาถวายให้พระภิกษุสงฆ์พอที่จะได้ประทังชีวิต

กฎหมายน่ารู้ ตอน "การปล่อยหมาหรือแมวทิ้งไว้ที่วัด มีความผิดตามกฎหมาย" :Thailand Ministry of Justice/กระทรวงยุติธรรม

สำหรับใครที่คิดว่าการนำสัตว์เลี้ยงน้องหมาแมวเอาไปปล่อยที่วัด อาจจะต้องคิดใหม่ให้ดีอีกครั้ง เพราะการทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ในมาตรา 23 และ 32 มีโทษปรับไม่เกิน 40000 บาท เมื่อรู้อย่างนี้แล้วสำหรับใครที่คิดจะรับเอาสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงดู ก็ต้องสำรวจความพร้อมของทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดี เพราะว่าแค่มีจิตใจรักสัตว์เพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ เพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเลี้ยงดู อีกทั้งเรื่องของเวลาในการพาสัตว์เลี้ยงของคุณฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ตามชนิดของสัตว์เลี้ยง เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวสัตว์เลี้ยงของคุณ ตัวคุณเองและสังคมรอบข้าง

Sort:  

Millions of dogs are left on the streets every single year. And it unfortunately happens all over the world. Many of these poor abandoned animals die and some are taken to shelters. Sadly, very few are adopted by loving families.

Abandoning a pet is practically the same as killing it. It’s very unlikely that the animal will find their way back home. Ultimately, they end up on the street or in a shelter along with hundreds of other abandoned animals in the same sad condition as them.

Another sad reality in many countries is that abandoned dogs die in the cruelest possible ways. Electrocution, gas, incineration and poisoning are used to “get rid” of them.

Source: My Animals


Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.


Congratulations, @andyjim Your Post Got 100% Boost By @hiveupme Curator.

upme.link

"Delegate To @hiveupme Curation Project & Earn 95% Curation Rewards"

Contact Us : CORE / VAULT Token Discord Channel or Join Us : UPMELINK Web Site

I would love to now what this says, but I'm not even sure which language it is to translate it...😔

@chocolatescorpi - This is Thai language. And I am from Thailand. The story is all about the Animal Act in Thailand. Most of pet owners once they decide to abandon their pets. They usually dump or left them in Thai Buddhist Temple. And now most of Buddhist temples are so much stray cats and dogs. So under the Animal Act in Thailand, the owner will be punished accordingly if they left or abandon their pets at Temple. 😊

Ahh I thought it was Thai but then it didn't quite look right...

Thanks so much for getting back to me straight away because this is a topic that I am really interested in as I had an experience at Wildlife Friends of Thailand at Amphoe Thayang on temple grounds, when I was volunteering there a few years ago and someone left a stray kitten there who looks just like the kitten in the photo (I named her Suwei though I probably haven't spelt that right but I mean Beautiful, cause she was just so truly beautiful) and the owner tried to make me put her back out on the street, but just couldn't do it cause she had such a beautiful sweet soul and so snuck her in to the vet who knew someone in the village that would be able to rehome her.

Anyway, I like thst these owners will be punished, but then that brings up the question. If they know that they will be punished for leaving their unwanted pets at the temples, but they still want to get rid of them, that means that they will do other- even worse things to get rid of them.

Like dump them on the streets, or even kill them.

I don't understand why the temples can't take the abandoned pets to sanctuaries like Soi Dogs and so many others there instead.

Then everyone would be happy.

Kop Khun cup!

@chocolatescorpi - I am so great to hear that you was a volunteer for Wildlife Friends of Thailand.
In the photo of my post was the photo of a dog - https://www.komchadluek.net/news/local/433033 in
Royal Temple in Chiang Mai province that take care of abandon kitten. Tone is the name of a dog. By law leads to my concern as well for stray cats and dogs that the owner will find the way around to dump or left those pets in somewhere or even get worse. And if they left those pets nearby the community, the pets have high chance to survive.

The Animal Act was first enacted in Thailand on 2014, but no one takes any action on law enforcement that much since the beginning. Now Thais are very active on Social Media, those violent actions to animals especially pets will be reported to local authority and will be criticized heavily by the community that led to law enforcement so many cases.

Normally at all Temples in Thailand are always adoption those cats and dogs. For my understanding is that this cause of law to prohibit abandon pets at the temple to warning the owners. I myself a bit aggressive and anti the owners that don't have well financial but want to raise the pets for trashy fashion. Most of the cases of stray cats and dogs that being left behind because the owners can't afford to take care them. I means in financial way, time and attentive to the pets.