How to survive if you are a freelance worker เป็นฟรีแลนซ์จะทำอย่างไรให้รอดไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไง

in GEMS2 months ago (edited)
ดูจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ยังไม่น่าไว้วางใจ การปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของหน่วยงานที่กำกับดูแลน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุด ในระดับการดูแลตนเองในเรื่องของการล้างมืออย่างถูกวิถีอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำ สวมใส่หน้ากากอนามัย และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม และหากมีอาการที่น่าสงสัยควรจะกักบริเวณเฝ้าดูอาการและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Photo by SnapwireSnaps from Pixabay

เรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากการระบาดของโรคโควิด-19 นั้นอย่างที่เรารู้กันดีว่า คงจะไม่อาจพลิกทุกอย่างให้กลับคืนในช่วงเดือน 2 เดือนหรือ 1 ปี อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า 2 ปีเลยทีเดียวที่ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แน่นอนว่าอัตราคนว่างงานจะสูงขึ้น คนตกงานจะหางานยากยิ่งกว่าเดิม จะเริ่มลงทุนหือค้าขายเล็กน้อย คนในขณะนี้อาจจะไม่กำลังซื้อ เงินที่แต่ละคนมีอยู่อาจจะถูกใช้อย่างจำกัดกับสิ่งของจำเป็นเพื่อการดำรงชีพในแต่ละวัน

ในเรื่องของสภาพการจ้างงาน เราก็จะเห็นสภาพการจ้างงานในรูปแบบใหม่หรือแม้กระทั่งแบบไม่จำ บางตำแหน่งงานหรือลักษณะงานอาจจะมีการจ้าง Out source มาทำแทนเพื่อลดค่าใช้ประจำที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ในส่วนตัวการจ้างงานในลักษณะ Out source หรือหา ฟรีแลนซ์มาทำจะเริ่มมีมากขึ้น พอพุดถึงอาชีพฟรีแลนซ์ในช่วงเวลาปกติ หลายคนอาจจะแอบฝันกันอยู่บ้าง ที่จะลาออกจากงานประจำอกมารับงานทำเองในลักษณะฟรีแลนซ์ อิสระในการจัดสรรเรื่องของเวลา บางคนก่อนออกก็อาจจะมีงานติดตัวมาให้ทำในลักษณะของฟรีแลนซ์ แต่บางคนอาจจะออกมาแล้วต้องวิ่งหางาน

งานฟรีแลนซ์ที่ดูเหมือนจะสบาย แต่จริงๆ แล้วการมีการมีอิสระในเรื่องของเวลา อาจจะมีเความเสี่ยงในเรื่องของเงินหรือรายรับในแต่ละเดือน บางช่วงอาจจะมีรายรับดี หรือจะมีอยู่บ่อยๆ ที่อาจจะไม่มีงานเข้าเลยอยู่หลายเดือน เราเองจากการลาออกจากงานประจำ ก็ใช้ชีวิตแบบฟรีแลนซ์ลุ่มๆ ดอนๆ อดๆ อยากๆ ไปในแต่ละเดือน เพราะว่าก่อนจะเริ่มอาชีพในลักษณะฟรีแลนซ์ ไม่ได้การวางแผนเรื่องเงินและค่าใช้จ่าย สำหรับใครที่คิดจะเริ่มต้นอาชีพในลักษณะของฟรีแลนซ์ ก็อยากจะแนะนำจากประสบการณ์ของตัวเองว่า ก่อนคิดจะเปลี่ยนงานหรือทำงานเป็นพนักงานปกติ เรื่องของการวางแผนจัดการเรื่องเงินและค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่ต้องทำ เพื่อให้ทราบและเข้าใจสถานะความมั่นคงของตัวคุณเอง มีการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณ มีเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อการยังชีพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนอย่างน้อยก็ต้อง 6 เดือนขึ้นไป ยิ่งมีเงินสำรองฉุกเฉินเยอะยิ่งดีไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหน ในส่วนของเรื่องสุขภาพก็ต้องมีการดูแลเตรียมการเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน มีประกันสุขภาพต่างๆ ก็ช่วยแบ่งเบาไปได้เยอะ อีกอย่างที่หลายคนที่เป็นฟรีแลนซ์มองข้ามไปก็คือ การรู้จักใช้สิทธิต่างๆ จากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคม ในลักษณะของการประกันตนเอง หรือกองทุนการออมแห่งชาติ

สำหรับการทำอาชีพในลักษณะฟรีแลนซ์นอกจากการแข่งขันที่สูงในเรื่องของการทำงาน ที่แลกมากับอิสระด้านเวลา คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานในลักษณะฟรีแลนซ์มักจะมีการบริหารจัดการในเรื่องการเงินเป็นอย่างดี

Sort:  

Freelancing sounds like the burnt-out worker’s dream come true. Freelancers are able to set their own hours, choose their own jobs, and be their own employers. Unlike some type of fantasy, however, freelancing is indeed very real work that comes with many challenges, in addition to its obvious benefits.

A wise step into freelancing requires a careful self-examination of your personality, strengths, and weaknesses to ensure that self-employment is right for you. Before you take the leap into freelancing, make sure you’ve done your homework so that you can be successful and self-actualized in your endeavors.

Source: Money CrashersCongratulations, @andyjim Your Post Got 100% Boost By @hiveupme Curator.

upme.link

"Delegate To @hiveupme Curation Project & Earn 95% Curation Rewards"

Contact Us : CORE / VAULT Token Discord Channel or Join Us : UPMELINK Web Site

Congratulations @andyjim! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Offer a gift to your friends for Christmas
HiveFest⁵ feedback and contest results