Be fit Or be Dead #28.2021 - 04.05.21 Żywieckie Lake by bike.

in Polish HIVElast month

1.jpg

PL/ENG

Lubie takie ujęcia, i lubię to uczucie, gdy choć na kilka chwil można zatrzymać się, i w spokoju popatrzeć na wodę.

I like such shots, and I like the feeling when you can stop for just a few moments and look at the water in peace.

1a.jpg

2.jpg

Zapewne wynika to z faktu, iż - po pierwsze - mieszkam w górach, więc naturalnie ciągnie mnie "nad morze" (lub jakikolwiek większy zbiornik wodny). Drugim powodem, o którym wielokrotnie wspominałem, jest przestrzeń, której nie mam, mieszkając w dolinie.

Ok, pogadałem sobie, a teraz do rzeczy - trening.

Probably this is due to the fact that - first of all - I live in the mountains, so I am naturally drawn "to the sea" (or any larger body of water). The second reason I have mentioned many times is the space that I do not have living in the valley.

Ok, I talked to myself, and now to the point - training.

11.jpg

Początkowo we wtorek miałem mieć dzień regeneracji po poniedziałkowym bieganiu link,a kolejny trening miałem zaplanowany na środę. Wtorkowa prognoza pogody na środę była fatalna, więc zdecydowałem się na drugi trening dzień po dniu.
Tym razem wybrałem rower.

Initially, on Tuesday I was supposed to have a recovery day after Monday running link, and my next training session was scheduled for Wednesday. Tuesday's weather forecast for Wednesday was terrible, so I decided to do a second training day after day.
This time I chose a bicycle.

3.jpg

Początkowo miałem w planie krótszą trasę, ale czułem w nogach zaskakującą ilość energii, więc postanowiłem to wykorzystać, i wybrałem się nad Jezioro Żywieckie.

Initially, I planned a shorter route, but I felt a surprising amount of energy in my legs, so I decided to use it and went to Lake Żywieckie.

5.jpg

Wyruszyłem przed 19tą wiedząc, że zachód słońca planowany jest na godzinę 20tą. Liczyłem na to, że zdążę tą trasę przejechać w godzinę. Trudno mi jednak nie zatrzymać się choć na chwile będąc nad jeziorem, więc czas przejazdu lekko mi się wydłużył.

I left before 7pm knowing that the sunset was scheduled for 8pm. I was hoping that I would be able to cover this route in an hour. However, it's hard for me not to stop at the lake for a while, so the journey time was slightly longer.

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Od pałacu w Łodygowicach cisnąłem na pedały ile sił w nogach, by przed zapadnięciem zmroku dotrzeć do ścieżki rowerowej.
Nadmienić muszę, że cześć trasy między Łodygowicami a Rybarzowicami (gdzie zaczyna się ścieżka rowerowa) prowadzi po drogach gminnych. Co prawda ruch tam jest niewielki, ale robiło się ciemno, a ja nie zamontowałem oświetlenia na swój rower. Słysząc nadjeżdżający z tyłu samochód zjeżdżałem na chodnik dla pieszych (na szczęście taka sytuacja miała miejsce może ze trzy razy).

From the palace in Łodygowice I pedaled as much as I could to reach the bicycle path before dark.
I must mention that part of the route between Łodygowice and Rybarzowice (where the bicycle path begins) runs along communal roads. It is true that there is little traffic there, but it was getting dark and I did not install any lighting on my bike. Hearing the car coming from behind, I pulled down onto the pedestrian pavement (fortunately, this happened maybe three times).

9.jpg

Po dotarciu na ścieżkę rowerową byłem bezpieczny.

Nauczka na przyszłość - muszę odnaleźć, i zamontować oświetlenie do roweru, bo przejażdżka może się niebezpiecznie wydłużyć w czasie, i sprawy się komplikują.

After reaching the bike path, I was safe.

A lesson for the future - I have to find and install a bicycle light, because a ride can get dangerously long in time and things get complicated.

10.jpg

12.jpg

Wykres przewyższenia dobrze pokazuje, że trochę musiałem się nakręcić pedałami jadąc "pod górę" do domu.

The elevation graph clearly shows that I had to pedal a little while going "uphill" home.

13.jpg

Mimo ciśnienia spowodowanego zapadającym zmrokiem, tempo powrotu zdecydowanie spadło. Powodem tego było zarazem zmęczenie, jak i jazda "pod górę".

Despite the rush caused by the falling dusk, the pace of return has significantly slowed down. The reason for this was both fatigue and driving "uphill".

14.jpg

Najwyższe tętno miałem na samym dole, nad jeziorem. W tamtej części trasy najmocniej naciskałem na pedały. Najpierw - jadąc w stronę jeziora - podłączyłem się pod rowerzystę na rowerze elektrycznym, i musiałem się się mocno spiąć w sobie, by mi nie odjechał. Jadąc w drugą stronę było to spowodowane potrzebą szybkiego powrotu do domu przed zapadnięciem zmroku.

Ogólnie uważam, że treningowa jazda na rowerze jest bardzo dobrym i ciekawym uzupełnieniem treningu biegowego.

My heart rate was highest at the lake. On this part of the tour I pedaled the most. First - while driving towards the lake - I chased a cyclist on an electric bike and had to press hard on the pedals so that he would not ride away. Driving the other way was a getting home quickly before nightfall.

Overall, I believe that cycling training is a very good and interesting supplement to running training.

Sort:  

Hi friend @ptaku

I loved your post.

Those photographs are beautiful.

The sun setting and the calm water are very romantic.

Congratulations, for being able to be in such a place.

A hug

Thank You :)