You are viewing a single comment's thread from:

RE: To niebezpieczne iść samemu, weź to

in Polish HIVE4 months ago

A masz takie czarne?

Sort:  

Niestety tylko te "naturalne", mogę spytać o koszt stworzenia takich, gdybyś chciał