You are viewing a single comment's thread from:

RE: To niebezpieczne iść samemu, weź to

in Polish HIVE4 months ago

Kilka muszę zostawić sobie, żeby osobiście zawieźć do Krakowa

@krolestwo czeka! ;)