You are viewing a single comment's thread from:

RE: Sklad PHM Borská pole

in Česky!3 months ago

Se tedy divím, že tak zůstalo tolik železa. A že to není zabezpečené, aby tam nikdo nelezl, když je to v tak přístupném místě.
!LUV na zkoušku, zrovna jsem dokoupil
A !BEER do Plzně. Jako by ho tam neměli dost

Sort:  

Už je zazděno. Fotky jsou staršího data.

!BEER
!LUV

Hi @zirky, you were just shared some LUV thanks to @jjprac. Holding 10 LUV in your wallet enables you to give up to 3 LUV per day, for free. See the LUV in your wallet at https://hive-engine.com or learn about LUV at https://peakd.com/@luvshares

 3 months ago Reveal Comment