You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jak cestující dostal košem aneb O škodolibosti

in Česky!3 months ago

Dobrý článek, ale hlavně ten obrázek vlastní tvorby :) :D

Sort:  

Děkuji 😘:-*