You are viewing a single comment's thread from:

RE: Škodovácká appka pozná jestli máte rozbité auto

in Česky!8 months ago

tyjo to je dobrý... :)