You are viewing a single comment's thread from:

RE: Rýžovar I. (a tak trochu soutěž)

in Česky!2 months ago

Až k nim pojedou japonští či čínští manažeři a obchodní partneři, musí být připraveni je pohostit ;)