You are viewing a single comment's thread from:

RE: TIP: Když jsou knihovny zavřený

in Česky!last year

Diplomky jsem občas taky pročítal. Člověk se něco zajímavého dozví.