Kokořínsko - okolí Liběchova, jeskyně Klácelka a Čertovy hlavy IX.

in Česky!last month

Poslední článek našeho výletu na Kokořínsko.
Jsme fotící maniaci :)

Detail vikve ptačí -- květ...

Vikev ptačímakro květu.jpg

A z jiného úhlu...

Makro květu vikve.jpg

A hleďme, malý motýlek hoduje na květu. Cvak! A je náš :)

Motýlek hoduje.jpg

Je krásný...

Nádherný motýlek.jpg

Je tu i pěkně zelená kobylka. Stačí se jen pořádně dívat. To jsou barvy... Příroda kouzlí.

Kobylka na vikvi.jpg

A nedaleko roste Hvozdík. Slzičky Panny Marie. Drobný kvítek.

Hvozdík.jpg

Luční kvítí...

Žluté kvítky.jpg

Vítr zesiluje a vlasy nám vlají. Čas se nachýlil. Bouřka i vlak nepočkají.
Rozloučíme se i s elektrárnou Mělník a vzhůru domů.

Vracíme se k elektrárně Mělník.jpg

Byl to krásný výlet do krásné části naší vlasti.
Díky za něj ;).

Hive logo JJ jednoduché.jpg

Vote for Tazi.png

Sort:  

!BEER

!BEER
!WINE


Cheers, @jjprac You Successfully Shared 0.100 WINE With @zirky.
You Earned 0.100 WINE As Curation Reward.
You Utilized 2/3 Successful Calls.

wine-greeting


WINE Current Market Price : 10.000 HIVE


Hey @zirky, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @zirky for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

!WINE


Cheers, @hairyfairy You Successfully Shared 0.100 WINE With @jjprac.
You Earned 0.100 WINE As Curation Reward.
You Utilized 2/3 Successful Calls.

wine-greeting


WINE Current Market Price : 1.100 HIVE

!BEER
!WINE


Cheers, @jjprac You Successfully Shared 0.100 WINE With @hairyfairy.
You Earned 0.100 WINE As Curation Reward.
You Utilized 3/3 Successful Calls.

wine-greeting


WINE Current Market Price : 10.000 HIVE


Hey @hairyfairy, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

!BEER
!WINE


Cheers, @krakonos You Successfully Shared 0.100 WINE With @jjprac.
You Earned 0.100 WINE As Curation Reward.
You Utilized 1/3 Successful Calls.

wine-greeting


WINE Current Market Price : 10.000 HIVE

!BEER
!WINE


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @krakonos for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congratulations @jjprac! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 16500 replies. Your next target is to reach 17000 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP