You are viewing a single comment's thread from:

RE: Rýžovar I. (a tak trochu soutěž)

in Česky!2 months ago

Dračí vejce. Umístí do něj dračí vejce a budou čekat, až se vylíhne drak.