You are viewing a single comment's thread from:

RE: Online přivýdělek

in Česky!3 months ago

Jako všechno, pokud to má mít význam, tak je třeba se tomu věnovat dlouhodobě.
Je dobré i vědět co je pod kapotou. Chce to ovšem angličtinu, to se nedá nic dělat.
Zajímalo by mě kdo z vás zná BitShares a všiml si že mezi svědky Hive je abit.

Sort:  

BitShares znají asi všichni staří mazáci, Dan Larimer ostatně stál u zrodu Steemu, než odešel.