You are viewing a single comment's thread from:

RE: Camping Overnight On A Mountain Top

in Amazing Nature3 months ago

Có phải cắm chỗ lô cốt ko anh?

Sort:  

Đúng rồi á e! Rủ mà e k chịu đi.

Hahaa...chỗ này đi bộ 30phut dữ thế, 15p là tới rồi :))
Híc, hôm chủ nhật băng rừng sơn trà rồi, hẹn dịp khác nè :))

Với một nhóm khiêng nhiều đồ và con nít thì 30 phút e ạ

Hihiii em biết mà :)) Đùa á 😅😃😂