You are viewing a single comment's thread from:

RE: Appreciate Beauty of Nature with @phortun: round 28

in Amazing Nature3 months ago

Oooo, děkuji pane!
Pokusím se zase něco nafotit 😉

Sort:  

Rádo se stalo ;) Budu se těšit na tvé další soutěžní příspěvky.