You are viewing a single comment's thread from:

RE: Pomegranates in the making.

in Amazing Nature3 months ago

A ja troszke z innej beczki. Jakie community pod fotografie jest dobre?

Sort:  

Sorki że dopiero teraz. To zależy jaką fotografie. Najelepiej jest dopasować do tematyki, czyli owady do owadów, czarno-biala do nas itp.
A ogólne do fotografii to np Photography Lovers, albo PHOTOGRAPHY [DAC].